Rachunkowość zarządcza

Opublikowane przez Redakcja 03/12/2010 Comments are off 1098 odsłon

Rachunkowość zarządcza to system gromadzenia i opracowanie informacji dotyczących przeszłych i przyszłych zjawisk gospodarczych które maja na celu pomóc kierownictwu w planowaniu i podejmowaniu decyzji odnośnie dalszej pracy danej organizacji.
Rachunkowość zarządcza zajmuje się między innymi dostosowaniem przedsiębiorstw do zmian otoczenia , prowadzaniem polityki produkcji i sprzedaży, wzbudzeniem aktywności  zatrudnionych i tworzeniem skutecznych systemów planowania i kontroli a także rozwiązywaniem szczegółowych problemów decyzyjnych.
Rolą tego systemu jest identyfikacja problemu,  gromadzenie informacji i przetwarzanie ich a także przekazywanie je użytkownikowi.

Controlling jest to proces koordynowania i planowania procesów ekonomicznych mających na celu utrzymanie organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonego wcześniej celu. Wyróżniamy rożne rodzaje controllingu między innymi Controlling strategiczny który ma na celu określenie dobrych i złych stron danego przedsiębiorstwa oraz ocenieniu możliwości i szans   na zapewnienie mu długotrwałej i stabilnej obecności na danym rynku.
Controlling bankowy obejmuje analizę finansową , ocenę efektywności oraz zarządzanie ryzykiem bankowym. Do analizy controllingu w banku najczęściej wykorzystywane są wskaźniki finansowe obliczane na podstawie sprawozdań finansowych. Informują nas o  skutkach decyzji podejmowanych w banku oraz o wpływie czynników zewnętrznych na działalność przedsiębiorstwa.  Innymi popularnymi rodzajami controllingu są Controlling operatywny , Controlling marketingowy, a także Controlling procesów.

Analizy ekonomiczne polegają na rozważaniu związków zachodzących pomiędzy rożnymi elementami procesów gospodarczych. Analiza ekonomiczna sprzyja podejmowaniu decyzji a także pomaga w racjonalizacji procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Celem samej analizy jest poznanie struktury całości.

Comments are closed.