Wynajem kontenerów sposobem na segregację odpadów

Opublikowane przez Redakcja 03/12/2010 Comments are off 734 odsłon

Jak powszechnie wiadomo, ludzie wytwarzają ogromną ilość śmieci. Na jednego Polaka rocznie przypada ich aż 300kg. Zostają one utylizowane lub przekazane do recyklingu. Głównym celem tego zabiegu jest ponowne wykorzystanie tych samych materiałów. Jednak najpierw odpady powinny być odpowiednio posegregowane, czym oczywiście zajmują się pracownicy w takich zakładach.

Wszystkie odpady można podzielić na: przemysłowe, które pochodzą z rożnych fabryk; niebezpieczne, czyli wszelkie takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład i właściwości stanowią zagrożenie dla życia człowieka; oraz komunalne, czyli wszelkie śmieci wytworzone przez mieszkańców domów i bloków.

Sam proces recyklingu może zostać bardzo usprawniony. Jako zwykli mieszkańcy segregujmy nasze śmieci w domach lub mieszkaniach. W przypadku mieszkań sprawa jest prosta, gdyż właściciele bloków dbają o zakup lub wynajem kontenerów, do których mieszkańcy wrzucają odpady do odpowiedniego zbiornika. Taka segregacja kontenerowa dotyczy osób mieszkających w blokach i kamienicach. Inaczej sprawa ma się przy zwykłych, prywatnych domach.

W tym przypadku występuje tzw. segregacja workowa. Polega ona na tym, że gmina dostarcza domownikom specjalnie podpisane worki, do których wrzuca się odpowiednie odpady. Wśród nich znajdują się worki na odpady takie jak: szkło białe i kolorowe, papier, plastik czy metal. Tak posegregowane worki lub kontenery, co miesiąc są zabierane przez odpowiednie służby. Jest to świetny sposób, aby uczynić coś dla naszego środowiska.

Dzięki segregacji i recyklingowi możliwe jest przede wszystkim przetworzenie zużytych materiałów, ale również zaoszczędzenie miejsca na ich składowanie. Ponadto możliwe jest ograniczenie ilości odpadów, które wolno ulegają rozkładowi, zużycia energii, a także samej ilości odpadów i ścieków.

Zrozumiałym jest, że śmietniska nie są mile widziane w okolicach mieszkań i domów. Jednak zajmują one coraz więcej miejsca na naszej planecie i dlatego, coraz cięższe jest znalezienie odpowiedniego miejsca na ich składowanie. Z  tego powodu tak ważna jest segregacja naszych odpadów, aby zostały one jak najszybciej przetworzone. Zadbajmy o nasze środowisko, gdyż śmieci jest coraz więcej, a nasza planeta powinna być miejscem do życia, a nie śmietniskiem.

Przy współpracy z: Weldon.pl

Comments are closed.