ABC prac dyplomowych

Opublikowane przez ekipeo 30/09/2015 0 Komentarzy 1302 odsłon

Bardzo często osoby rozważające podjęcie studiów wyższych są zniechęcone perspektywą pisania i obrony prac dyplomowych. Perspektywa napisania kilkustronicowego wywodu naukowego może przytłoczyć młodego studenta. Jednak do każdej z prac należy podejść indywidualnie – radzimy jak to zrobić oraz jak to wygląda w praktyce.

Systemy nauczania wyższego w Polsce

W kraju można spotkać się ze studiami, które trwają pięć lat – są to studia jednolite magisterskie. Dotyczą zazwyczaj trudnych i wymagających kierunków takich jak farmacja, weterynaria czy prawo. Po studiowaniu danego kierunku przez 3 lata student nie może podejmować zawodu, ani nie uzyskuje tytułu naukowego. Oznacza to, że w trakcie studiowania pisze się tylko jedną prace dyplomową, jaką jest praca magisterska.

Bardziej popularne są studia dwustopniowe. Są to wszystkie kierunki inżynieryjne oraz licencjackie. W przypadku takich studiów obowiązują dwa stopnie. Po 3 latach studiów licencjackich, a w przypadku studiów inżynieryjnych po 3,5 latach, czeka nas obrona i napisanie pracy dyplomowej. Praca licencjacka lub inżynierska jest zwieńczeniem pierwszego etapu studiów. Po obronie zyskujemy już tytuł naukowy, co wiążę się z ukończeniem studiów wyższych. Potocznie jednak mówi się, że po tym czasie osiąga się wykształcenie „wyższe niepełne”. Niemniej jednak uzupełnieniem dla tych studiów jest II stopień – studia uzupełniające magisterskie. Po ich zakończeniu również należy napisać pracę oraz ją obronić. Zakończenie tego etapu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra.

computer-313840_1280Praca licencjacka

Trzyletnie studia licencjackie, kończą się napisaniem i obrona pracy, która powinna mieć charakter zawodowy. W treści pracy powinny zostać wykorzystane poznane w trakcie studiów metody zawodowe niezbędne do osiągnięcia celu pracy. Ważne jest wykorzystanie odpowiedniej literatury.

Praca inżynierska

W tej pracy wykorzystuje się przede wszystkim metody i praktyki techniczne nabyte w trakcie studiów. Zazwyczaj tematyka prac inżynierskich związana jest ze specyfiką studiów. Często pracą inżynieryjnej jest wykonanie złożonego projektu, którego prawdopodobieństwo potwierdzone jest odpowiednią literaturą.

Praca magisterska

Zwieńczeniem wszystkich lat studiów jest praca magisterska. Jej poziom musi świadczyć o dojrzałości studenta do przyjęcia tytułu naukowego. Swoim zakresem powinna wykraczać poza tematykę studiów. Powinna ona zostawić otwarte drzwi dla poszerzania dalszego zagadnienia. Aby uzyskać taki efekt można skorzystać z pomocy na: . Profesjonalna kadra z pewnością doradzi, na co zwracać uwagę oraz czego unikać w trakcie pisania pracy. Pomoc można uzyskać również od starszych studentów lub od promotora, niemniej jednak praca magisterska powinna być na jak najwyższym poziomie, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Źródło:

Dodaj Komentarz