Aplikacja sędziowska

Opublikowane przez Redakcja 23/06/2014 0 Komentarzy 1092 odsłon

Aplikacja sędziowska, obok prokuratorskiej, to jedna z aplikacji specjalistycznych, do której dostęp mają wyłącznie najlepsi aplikanci aplikacji ogólnej. Młodzi prawnicy, ukierunkowani na podjęcie zawodu sędziego, muszą jednak mieć na uwadze stosunkowo długie szkolenie, które jest w tym przypadku podstawowym wymogiem. Jednak ma się to wkrótce zmienić.

sędziaObecnie aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy i musi zostać podjęta do 2 miesięcy od momentu ogłoszenia listy osób na nią przyjętych. Przez 30 miesięcy aplikanci uczestniczą w zajęciach w Krajowej Szkole, gdzie odbywają się praktyki dostosowane do programu aplikacji. Przez pozostałe 18 miesięcy, każdy z aplikantów odbywa staż na stanowisku referendarza sądowego. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż na cały okres stażu, aplikant zostaje zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku referendarza sądowego.

Jednak dotychczas obowiązujące przepis przestaną wkrótce obowiązywać. W wyniku nadchodzących zmian, zostanie przede wszystkim skrócony czas trwania aplikacji sędziowskiej. Zgodnie z założeniami ma ona trwać tylko 30 miesięcy, co jest efektem zlikwidowania konieczności odbywania stażu referendarskiego. Takie działanie ma na celu dostosowanie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa do możliwości i realiów prawnych państwa. Obowiązkiem sądów i ustawodawcy jest bowiem zapewnienie aplikantom odpowiedniego przygotowania do przyszłego zawodu, ale z racji niewystarczającej liczby etatów, wielu kandydatów na sędziego nie miało możliwości odbycia stażu. Skrócenie okresu aplikacji jest więc korzystnym rozwiązaniem zarówno dla aplikantów jak i sądów oraz ustawodawcy.

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga również nowelizacji ustawy Prawa o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z założeniami, sędzią będzie mógł zostać kandydat, który ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (zdał egzamin sędziowski) oraz pracował w pełnym wymiarze godzin na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego bądź asesora prokuratorskiego przez przynajmniej 18 miesięcy. O powołanie na stanowisko sędziego można ubiegać się więc pod zdobyciu minimum 3-letniego doświadczenia na którymś z wyżej wymienionych stanowisk.

Przy współpracy https://www.profinfo.pl/egzamin-adwokacki-i-radcowski

Dodaj Komentarz