Bezpieczeństwo i higiena pracy

Opublikowane przez Redakcja 01/06/2014 1 Komentarz 1248 odsłon

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to pojęcie opisujące zbiór przepisów dotyczących zasad odpowiedniej organizacji miejsca pracy. Zasady te mają na celu chronić życie i zdrowie pracowników oraz zagwarantować im komfortowe warunki pracy. BHP dotyczy także kwestii związanych z psychologią i medycyną pracy.

1Na system ochrony pracy składa się system organizacyjny oraz system prawny. W systemie organizacyjnym zawierają się wszelkie kwestie dotyczące ochrony pracy i zdrowia jej pracowników, które mają zapewnić odpowiednie organy państwowe, a także te dotyczące kontroli norm związanych z właściwą organizacją miejsca pracy.

System organizacyjny określa również instytucje, na szczeblu krajowym i zakładowym, które mają zapewniać przestrzeganie zasad związanych z BHP. Do organizacji na poziomie krajowym zaliczają się: parlament, różne resorty oraz państwowe urzędy, natomiast na poziom zakładowy są to wszelkie podmioty, które w obrębie danej organizacji mają zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym podmiotem, który ma to bezpieczeństwo zagwarantować jest pracodawca. Może on jednak przekazać swoje obowiązki w zakresie BHP odpowiednim do tego jednostkom.

System prawny jest z kolei zbiorem norm związanych z przestrzeganiem odpowiednich warunków pracy oraz ochroną zdrowia pracowników. Ochronę praw pracowniczych zapewniają liczne akty prawne, w tym przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polski oraz kodeks pracy. Kwestie te są również określone w regulaminie konkretnego zakładu w pracy, gdzie zawarte są informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku pracy na danym stanowisku.

Należy zaznaczyć, iż dziedzina jaką jest BHP jest powoli przekształcana w przedmiot zarządzania, który ma być wzorowany na innych obszarach zarządzania, takich jak np. zarządzanie jakością. Coraz częściej zastępuje się również pojęcie BHP sformułowaniem kultura bezpieczeństwa, która ma podkreślać istotę tej dziedziny.

Przy współpracy

There is 1 Comment

  1. Olka pisze:

    Bardzo dobry artykuł! Bezpieczeństwo w pracy jest niesamowicie ważną kwestią i nie można jej bagatelizować.

Dodaj Komentarz