Bezpieczeństwo Wewnętrzne nieodzownym elementem stabilnego funkcjonowania państwa

Opublikowane przez ekipeo 19/11/2014 0 Komentarzy 1601 odsłon

UTHZapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z podstawowych elementów polityki prowadzonej przez niemal każde państwo na świecie. W Polsce kwestiami bezpieczeństwa zainteresowane są, m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje publiczne, społeczne i gospodarcze, a także organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Zakres działania oraz złożoność problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego jest tak duży, iż popyt na specjalistów z tej dziedziny przerasta podaż na dzisiejszym rynku pracy.

Zagrożenia i przeciwdziałanie

Handel bronią i narkotykami, terroryzm i cyberterroryzm, przestępczość zorganizowana, korupcja, nielegalna imigracja, klęski żywiołowe i ekologiczne, itd. to tylko niektóre zagrożenia, z jakimi codziennie zmagają się służby państwowe oraz podmioty działające w sferze pozarządowe. Obszerny zakres niebezpieczeństw oddziaływających negatywnie na stabilne funkcjonowanie państwa powoduje gwałtowny popyt na specjalistów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zwiększenie efektywności działania podmiotów państwowych i społecznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest korelatywne przede wszystkim z podnoszeniem poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej, którzy realizują zadania w tej sferze funkcjonowania państwa. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie, praktyczne kształcenie na specjalistycznych, profilowanych kierunkach studiów wyższych.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne UTH

Na to zapotrzebowanie odpowiada jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (UTH), oferując kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne z licznymi specjalnościami. Głównym celem kształcenia na tym wydziale jest przekazanie studentom umiejętności i aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współczesnej rzeczywistości międzynarodowej.

Ogromnym atutem UTH jest kształcenie poprzez praktykę. W programie nauczania uczelni aż 30% godzin poświęcono wyłącznie na praktyczne zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne UTH przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach podległych m.in. resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym.

Studia stwarzają studentom wiele możliwości do realizacji własnej drogi zawodowej, m.in. w: policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych, komórkach kryzysowych samorządów lokalnych, formacjach ochrony czy też firmach logistycznych i transportowych.

Uczelnia Techniczno-Handlowa posiada bogatą ofertę specjalistycznych praktyk oraz staży dla studentów w najlepszych placówkach i instytucjach branżowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczelnia współpracuje również z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.

Ze względu na swą wagę oraz znaczenie, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa należy do katalogu podstawowych potrzeb i zadań przed jakimi staje każde państwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych kierunków na rynku.

Przygotowano we współpracy z: www.uth.edu.pl

Dodaj Komentarz