Biuro Informacji Kredytowej – BIK

Opublikowane przez Redakcja 08/01/2014 0 Komentarzy 1740 odsłon

Biuro Informacji Kredytowej jest bazą danych gromadzącą informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów banków i instytucji finansowych. Zapisane tam historie kredytowe konsumentów są uwzględniane przy określaniu zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Tym samym stworzenie bazy miało na celu zabezpieczenie transakcji finansowych realizowanych przez banki i instytucje.

kredyty i pożyczki gotówkoweW bazie Biura Informacji Kredytowej rejestrowane są historie kredytowe klientów indywidualnych i zobowiązania kredytowe przedsiębiorców. Zebrane tam informacje są pomocne głównie dla instytucji finansowych, jednak korzystają z nich również sami konsumenci, chcąc sprawdzić swoją ocenę punktową. System istnieje od 1997 roku i początkowo ukierunkowany był na współpracę z bankami, jednak szybko rozszerzył swoją działalność, obejmując sektor pozabankowy. Współpraca obejmuje więc banki komercyjne i spółdzielcze, a także instytucje finansowe między innymi świadczące usługi kredytowe.

Informacje znajdujące się w bazie dotyczącą klientów, ich rachunków, dokonywanych transakcji i terminowości wywiązywania się ze zobowiązań. Oznacza to, że rejestrowani są tam nie tylko dłużnicy, ale też wszelkie pozytywne zdarzenia, które składają się na historię kredytową konsumenta i jego ostateczną ocenę punktową. Ocena punktowa jest z kolei podstawą dla banków bądź instytucji finansowych przy dokonywaniu transakcji z potencjalnymi klientem.

Ubiegając się o kredyt, tak w banku jak i w innej instytucji finansowej, konieczne jest przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta i zdolność kredytową. Obok wniosków najczęściej dostarczane są dowód osobisty i zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Doradca finansowy w chwili rozpatrywania wniosku nie tylko analizuje sytuację finansową klienta na podstawie złożonych zaświadczeń, ale też weryfikuje jego wiarygodność na podstawie historii kredytowej i oceny punktowej pozyskanej z BIK.

W zależności od informacji znajdujących się w przesłanym raporcie BIK bank bądź instytucja finansowa wyraża zgodę lub odmawia udzielenia pożyczki. Pozytywna opinia powoduje przyznanie kredytu, ale negatywna świadczy o dokonanych w przeszłości zaniedbaniach konsumenta rzutujących na jego wiarygodność i zdolność kredytową. Zdarza się, że właśnie raport BIK jest dokumentem, który warunkuje wystawienie decyzji odmownej wobec wniosku o przyznanie kredytu.

Jednak na rynku finansowym działają też instytucje pozabankowe, w których praktykowane są pożyczki bez BIK. Nie oznacza to jednak, że zdolność kredytowa klienta nie jest sprawdzana. Każda instytucja, chcąc zabezpieczyć dokonywane operacje finansowe, dokładnie analizuje zaistniałą sytuację. Inne są tylko warunki udzielana kredytów, które powinien spełnić klient. Podczas gdy w bankach raport BIK może mieć decydujące znaczenie, w instytucjach pozabankowych jest on tylko dodatkową informacją, które nie wyklucza możliwości przyznania pożyczki, a jedynie warunkuje zasady, na jakich może być ona przyznana. Niemniej trzeba się w tym przypadku liczyć z inną formą zabezpieczenia dokonywanej transakcji finansowej, na którą może się składać wysokość kredytu, jego oprocentowania lub termin spłaty. Więcej informacji o zasadach przyznawania pożyczek w sektorze pozabankowym można znaleźć

Dodaj Komentarz