Budżet na podręczniki szkolne

Opublikowane przez ekipeo 07/12/2015 0 Komentarzy 1752 odsłon

Podręczniki, zeszyty i przybory szkolne to nieodłączne wyposażenie każdego dziecka, które uczęszcza do szkoły. Jednak zakup tych wszystkich przedmiotów jest związany z niemałymi kosztami, na które niekiedy ciężko jest znaleźć środki w domowym budżecie. Szczególnie, gdy wszystko trzeba zakupić w jednym czasie. Warto wiedzieć, w jaki sposób można te koszty zminimalizować i w jaki sposób ubiegać się o rządowe dofinansowanie.

Podręczniki w szkole

Dofinansowanie na zakup podręczników

Z myślą o rodzinach, które mają problem z zakupem podręczników dla swoich dzieci, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł, powstał rządowy program „Wyprawka szkolna”, który przewiduje wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów zaczynających naukę:

  • w klasie od I-III i w klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie II zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • w klasie II liceum plastycznego i w klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Złożenie wniosku

Pismo o dofinansowanie na zakup podręczników należy złożyć u dyrektora szkoły w której dziecko będzie rozpoczynało naukę. Wniosek musi zawierać również następujące dokumenty: zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o okresowym lub stałym zasiłku oraz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Dofinansowanie jest przyznawane w kwotach od 175 zł do 445 zł. Najwyższy próg dofinansowania dotyczy dzieci niepełnosprawnych, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. Należy pamiętać, iż zakup podręczników musi zostać odpowiednio udokumentowany. Dowodem zakupu może być imienna faktura VAT wystawiona na ucznia, jego rodzica lub prawnego opiekuna, paragon czy też oświadczenie o zakupie. W przypadku oświadczenia o zakupie, należy pamiętać, iż musi ono zawierać informację o rozliczeniu wydatków w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rozsądne planowanie

Jak podkreśla specjalista z serwisu Libra.pl: Zakup podręczników szkolnych warto rozłożyć w czasie. Wtedy też, nie będzie on stanowił tak dużego obciążenia dla domowego budżetu. Ponadto warto również śledzić regularnie pojawiające się promocje, w trakcie których można zakupić konkretny podręcznik w znacznie niższej cenie niż normalnie. Wcześniejszy zakup podręczników pozwoli również uniknąć kolejek w księgarniach i sytuacji, w której konkretnej publikacji brakuje.

Dodaj Komentarz