Charakterystyka form kontroli ryzyka

Opublikowane przez Redakcja 04/08/2014 0 Komentarzy 2058 odsłon

Zarządzanie ryzykiem to działanie polegające na podejmowaniu decyzji i realizacji konkretnych czynności, których celem nadrzędnym jest osiągnięcie w przedsiębiorstwie akceptowalnego poziomu ryzyka. Wykorzystuje się tu procesy diagnozy i sterowania ryzykiem, których efektem ma być osiągnięcie przez firmę założonych wyników i jej dalszy rozwój.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem na który składa się kilka zasadniczych etapów. Są to identyfikacja, pomiar, sterowanie oraz monitorowanie i kontrola ryzyka. Jest to proces długofalowy, który musi stanowić stały element działalności firmy. Przyjęty schemat musi być bowiem systematycznie dostosowywany do aktualnych działań i sytuacji w przedsiębiorstwie. Mimo tego, iż poszczególne etapy zarządzania ryzykiem pozostają takie same to podejmowane w ich ramach działania będą zróżnicowane i dostosowane do obecnego stanu firmy.

business 1Niezwykle istotne, przed podjęciem konkretnych działań, jest stworzenie pewnych procedur kontrolnych, dzięki którym możliwy będzie nadzór na sytuacją przedsiębiorstwa i czynnikami związanymi z ryzykiem. W tym cele wykorzystuje się jedno z dwóch podstawowych podejść – fizyczną kontrolę ryzyka bądź kontrolę finansową.

Fizyczna kontrola ryzyka jest w całości skoncentrowana na decyzjach i działaniach jakie wewnątrz przedsiębiorstwa podejmują kierownicy, opierając się przy tym na pomiarach poziomu wpływu konkretnych czynników ryzyka. Korzysta się tu przede wszystkim z metod statystycznych, które mają wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia szkody bądź zmniejszyć jej ewentualną wielkość. Są to więc działania polegające na unikaniu i redukcji ryzyka.

Z kolei kontrola finansowa umożliwia zarządzanie ryzykiem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jednym z często podejmowanych działań, z racji braku dodatkowych nakładów początkowych, jest zatrzymywanie ryzyka w firmie. Jest to jednak rozwiązanie, które w przypadku jakiejś katastrofy może przerosnąć możliwości finansowe firmy, a niekiedy prowadzić nawet do jej upadku.

Dodaj Komentarz