Czy środki zgromadzone na IKE można przenieść do innej instytucji finansowej lub programu emerytalnego?

Opublikowane przez ekipeo 13/03/2017 0 Komentarzy 2216 odsłon

Indywidualne Konto Emerytalne to sposób na zabezpieczenie dodatkowych środków wypłacanych właścicielowi konta w formie świadczenie emerytalnego. Aby założyć IKE, należy podpisać umowę z jednym z podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego typu działalności. Czy oznacza to, że od momentu jej podpisania będziemy związani z wybranym podmiotem bez możliwości rezygnacji oraz przeniesienie zgromadzonych środków na inne konto?

IKE oraz PPE

Każdy, kto zdecyduje się na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego u wybranego podmiotu, a następnie – ze względu np. na brak zadowolenia ze sposobu, w jaki dana instytucja finansowa owo konto prowadzi – zechce przenieść zgromadzone przez siebie środki pod zarząd innej instytucji, będzie mógł tego swobodnie dokonać. Co ważne, oszczędzający w ramach IKE może przenieść na swoje Indywidualne Konto Emerytalne wszystkie środki zgromadzone przez niego w pracowniczym programie emerytalnym. Aby tego dokonać, musi najpierw zrezygnować z dalszego uczestnictwa w programie lub zakończyć pracę u pracodawcy, który prowadzi pracowniczy program pracowniczy.

IKE

IKE

Oczywiście w każdej chwili możliwy jest też transfer odwrotny, a więc przeniesienie środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Pracowniczym do pracowniczego programu emerytalnego. Transfer ten nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od dochodów kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że instytucja prowadząca IKE od takiego transferu środków do PPE przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy może pobrać dodatkowa opłatę. Informacje o możliwości pobrania takiej opłaty powinny znaleźć się w umowie zawieranej pomiędzy oszczędzającym w IKE, a prowadzącą jego konto instytucją finansową.

Wypłata środków z IKE

Indywidualne Konta Emerytalne powstały jako dobrowolny sposób na gromadzenie oszczędności i wypłacania ich w formie dodatkowego lub też jedynego świadczenia emerytalnego. Z tego też powodu ulga podatkowa na wypłatę środków z IKE obowiązuje jedynie wówczas, gdy osoba wypłacająca w momencie dokonywania wypłaty osiągnęła 60 rok życia. Ulga obowiązuje również te osoby, które w momencie pierwszej wypłaty osiągnęły 55 rok życia i uzyskały już uprawnienia emerytalne.

Ostatecznie moment wypłaty zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym środków zależy od właściciela konta. On też (lub osoba do tego uprawnione) decyduje o tym, w jakiej formie środki te zostaną wypłacone – czy będzie to jednorazowa wypłata zgromadzonych na IKE środków, czy też wypłata będzie miała formę ratalną.

Dodaj Komentarz