Czym jest Business Intelligence ?

Opublikowane przez Redakcja 15/07/2013 0 Komentarzy 800 odsłon

Business intelligence, to nic innego jak analityka biznesowa. Pojęcie to posiada dość szerokie znaczenie, jednakże w najprostszym rozumieniu jest to proces, w którym to przekazywane dane przekształcane są na informacje, a informację w ustabilizowaną wiedzę. Tego typu działania zazwyczaj są wykorzystywane do zwiększenia konkurencyjności własnej firmy wobec innych przedsiębiorstw. Business intelligence jest to narzędzie pracy wykorzystywane przez specjalistów oraz menadżerów. Maksymalne wykorzystywanie narzędzi business intelligence jest uzależnione od stworzenia hurtowni danych, która pozwala na zebranie oraz korelacje zgromadzonych danych z różnych systemów informacyjnych firm. Stworzenie hurtowni danych pozwala na zwolnienie systemów transakcyjnych od stwarzania notacji oraz pozwala ona na jednoczesne użytkowanie wszelakich systemów business intelligence.

537104_helpSystemy informatyczne przedsiębiorstw takie jak CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami oraz BI (business intelligence) zintegrowane są z systemem ERP. Zintegrowany system ERP zintegrowany jest również z modułami takimi jak Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace. Ogólnie rzecz ujmując systemy klasy ERP są idealnym przykładem nadzwyczajnie zawikłanego oraz wielowątkowego oprogramowania, co zostało wywołane m.in. drogą rozwoju, która przede wszystkim opierała się na rozwijaniu funkcjonalności systemów wcześniej istniejących. Firma, która korzysta z systemu ERP jest w pewnym stopniu od niego uzależniona, gdyż to on warunkuje właściwe działanie przedsiębiorstwa. Organizacje, które postanawiają wdrążyć system klasy ERP muszą podczas tego działania przywiązywać dużą wagę do tego jakie wybierają rozwiązanie systemowe. Przedsiębiorstwa należytą uwagę powinny zwrócić przede wszystkim na dostosowanie systemu do sposoby w jakim będzie kierowało się firmą, na solidności, rzetelności oraz łatwości w prowadzeniu systemu. Nacisk, który kładziony jest na odpowiednie dopasowanie systemu spowodowany jest tym, że zły jego wybór może zwiększyć komplikacje działań oraz pracochłonność.

Dlatego też tak ważne jest przeprowadzanie badań nad wybraniem odpowiedniego systemu ERP do potrzeb firmy. Zamiarem przeprowadzanych badań jest wypracowanie norm osądzających dany system pod względem użyteczności w określonym otoczeniu gospodarczym, biorąc pod uwagę potrzeby i stan przedsiębiorstwa.

Dodaj Komentarz