Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Opublikowane przez Redakcja 24/01/2014 0 Komentarzy 1075 odsłon

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga uwzględnienia w strategii ryzyka, które traktowane jest na dwóch płaszczyznach. Może być ono zagrożeniem niosącym za sobą negatywne skutki, ale też szansą dla przedsiębiorstwa na uzyskanie pewnych korzyści ważnych dla rozwoju.

building-edge-over-blue-sky-1427881-mRyzyko to każde zdarzenie, które powoduje pewne zmiany względem założeń ujętych w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego wymaga ono zastosowania odpowiednich metod, które zminimalizują zagrożenie lub zwiększą szansę. Zarządzanie ryzykiem to złożony proces, na który składa się identyfikacja ryzyka, jego analiza ukierunkowana na pomiar prawdopodobieństwa wystąpienia i ocenę skutków, sterowanie ryzykiem mające na celu zastosowanie odpowiednich rozwiązań, a także monitoring i kontrola niezbędne dla weryfikacji efektywności podjętych działań.

Zarządzanie ryzykiem jest więc złożonym procesem, który zależy od rodzaju ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia. W przypadku ryzyka będącego zagrożeniem podejmowane działania są ukierunkowane na ograniczenie możliwości jego wystąpienia oraz złagodzenie ewentualnych skutków i zakresu ich oddziaływania. Zatem, działania podjęte w związku z przewidywanym zagrożeniem mają na celu zapobiec wszelkim ewentualnym stratom, na które zostaje narażone przedsiębiorstwo. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ryzyka traktowanego jako szansa, która wiąże się z ewentualnymi korzyściami. Zarządzanie ryzykiem polega tu na podejmowaniu decyzji i działań mających zapewnić oczekiwany poziom ryzyka w przedsiębiorstwie i w dopuszczalnych granicach. Dzięki temu na etapie sterowania ryzykiem można osiągnąć pewne korzyści istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Współczesne podejście do ryzyka zakłada traktowanie go jako integralnego elementu każdej strategii. Dlatego już na etapie jej planowania należy ustalić tzw. „apetyt” na ryzyko, czyli poziom dla ryzyka akceptowalny przez dane przedsiębiorstwo, gdzie ryzykiem będzie zarówno zagrożenie, jak i szansa. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem to przygotowanie przedsiębiorstwa na każde nieprzewidziane zdarzenia, poprzez podejmowanie szybkich i adekwatnych decyzji, wykorzystanie dostępnych zasobów i zastosowanie właściwych metod. Pozwoli to uniknąć zagrożenia bądź zminimalizować jego skutki, ale też wykorzystać szansę.

Źródło informacji: www.company-risk.com

Dodaj Komentarz