Etapy kontroli zestawu rozdzielnic i sterownic

Opublikowane przez ekipeo 02/02/2016 0 Komentarzy 1301 odsłon

Rutynowa kontrola rozdzielnic i sterownic to czynności, które wykonuje się w celu stwierdzenia ewentualnych wad materiałów lub błędów produkcyjnych w trakcie produkcji rozdzielnic. Każdy bowiem zestaw, która ma zostać wprowadzony na rynek, musi posiadać potwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa, stwierdzone właśnie podczas kilkuetapowej kontroli.

Etapy kontroli

W trakcie rutynowej kontroli należy przeprowadzić następujące dowody:

  1. young handsome business man it engeneer in datacenter server roomStopień ochrony obudów (należy przeprowadzić kontrolę wzrokową sprawdzającą, czy zostały wykonane wszystkie środki zapewniające zachowanie wymaganego stopnia ochrony).
  2. Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe (poprzez kontrolę wzrokową należy sprawdzić, czy odstępy nie są wyraźnie większe od wymaganej wartości. Jeśli nie, wtedy spełnienie wymagań należy potwierdzić przez pomiar fizyczny).
  3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i drożność obwodu przewodu ochronnego (należy sprawdzić wymagane środki zapewnienia ochrony podstawowej i ochrony przed uszkodzeniem przez kontrolę wzrokową, gdzie połączenia przykręcane systemu przewodu ochronnego muszą być skontrolowane wyrywkowo).
  4. Montaż środków roboczych (należy sprawdzić, czy sposób montażu i oznakowania zastosowanych środków roboczych jest zgodny z wytycznymi dokumentacji produkcyjnej).
  5. Wewnętrzne obwody elektryczne (należy skontrolować wewnętrzne połączenia obwodów elektrycznych. Wykorzystane przewody muszą być zgodne z dokumentacją produkcyjną).
  6. Przyłącza przewodów doprowadzonych z zewnątrz (należy sprawdzić, czy liczba, wykonanie i oznakowanie zacisków są kompletne i zgodne z dokumentacją produkcyjną).
  7. Funkcja mechaniczna (należy sprawdzić funkcje mechaniczne zamków, elementów wyzwalających lub blokad, w tym środków roboczych z częściami wyjmowanymi).
  8. Właściwości dielektryczne (badanie właściwości dielektrycznych trwające min. 1 sek. muszą zostać przeprowadzone dla wszystkich obwodów elektrycznych zestawu rozdzielnic i sterownic).
  9. Okablowanie, zachowanie podczas eksploatacji i funkcjonowanie (należy skontrolować czy parametry zestawu rozdzielnic i sterownic są kompletne oraz przeprowadzić kontrolę poszczególnych funkcji).

Wysokiej jakości rozdzielnice i obudowy rozdzielnic znaleźć można pod adresem

Dodaj Komentarz