Europejski raport o narkotykach

Opublikowane przez ekipeo 24/08/2015 0 Komentarzy 1552 odsłon

Z najważniejszych ustaleń wynikających z nowej analizy europejskich problemów narkotykowych przeprowadzonej przez EMCDDA w 2014 r. wynika, że heroina odgrywa obecnie mniejszą rolę niż dawniej, a na znaczeniu zyskują substancje pobudzające, narkotyki syntetyczne, konopie indyjskie i produkty lecznicze.

– Szacuje się, że prawie jedna czwarta osób dorosłych w Unii Europejskiej przynajmniej raz w życiu spróbowała narkotyków. W większości przypadków były to konopie indyjskie, a w mniejszym stopniu użycie kokainy, amfetaminy i ecstasy – mówi ekspert portalu www.drugtest24.

Jak wynika z raportu, co roku w Europie odnotowuje się około miliona konfiskat narkotyków. W większości są toshutterstock_116502208   niewielkie ilości narkotyków skonfiskowane od osób ich używających, ale konfiskaty obejmują również wielokilogramowe dostawy przechwycone od przemytników i producentów. Co więcej, ponad 80% konfiskat w Europie dotyczy konopi indyjskich, co świadczy o stosunkowo wysokim wskaźniku ich używania. Drugie miejsce zajmuje kokaina, a liczba konfiskat tego narkotyku stanowi mniej więcej dwukrotność konfiskat zgłoszonych w przypadku amfetamin lub heroiny.

Autorzy badania zwracają uwagę, że analizę rynku narkotyków utrudnia pojawianie się nowych środków odurzających (nowych substancji psychoaktywnych) – syntetycznych lub naturalnie występujących substancji, które nie są objęte kontrolą na mocy międzynarodowego prawa i wytwarzane są w celu naśladowania skutków narkotyków objętych kontrolą. Coraz więcej nowych narkotyków wykrywanych na rynku substancji psychoaktywnych to substancje stosowane legalnie jako leki, lub też jako „dopalacze”, „odczynniki chemiczne”, a nawet „suplementy diety”.

W ostatnich latach wzrosło zaangażowanie organizacji społecznych, w tym organizacji na rzecz polityki narkotykowej, w tworzenie strategii antynarkotykowych. W ramach ostatniego badania EMCDDA zidentyfikowano ponad 200 organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz polityki narkotykowej w Europie, z których około 70% działa na szczeblu krajowym, a pozostałe po równo na szczeblu lokalnym lub europejskim.

Raport pt. „Tendencje i osiągnięcia” stanowi ogólny przegląd zjawiska narkomanii w Europie i porusza takie tematy jak: podaż narkotyków, używanie narkotyków, problemy związane ze zdrowiem publicznym oraz polityka narkotykowa i reagowanie na zjawisko używania narkotyków. Raport ten, wraz z dostępnymi online Danymi i statystykami, Przeglądami krajowymi oraz Prognozami dotyczącymi sytuacji narkotykowej, tworzy pakiet „Europejski raport narkotykowy na rok 2014”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Dodaj Komentarz