Faktoring niepełny

Opublikowane przez ekipeo 20/02/2015 0 Komentarzy 1316 odsłon

Niewypłacalność danego przedsiębiorstwa jest możliwością, które każda firma bierze pod uwagę. Współpracowanie z takim przedsiębiorstwem jest swego rodzaju ryzykiem, na które przedsiębiorstwa się godzą lub też nie.

Zarządzanie ryzykiem office folders

Dzięki narzędziu, jakim jest faktoring istnieje możliwość zarządzania ryzykiem związanym z niewypłacalnością przedsiębiorstw. Można dowiedzieć się więcej o tym zjawisku zaglądają np.: http://www.kuke-finance.pl/aktualnosci/.

W przypadku faktoringu niepełnego, całe ryzyko niewypłacalności spoczywa na dostawcy, czyli Faktorancie. Ryzyko to nie jest przenoszone na Faktora mimo zakupu wierzytelności.

Faktoring niepełny od kuchni

W przypadku gdy pojawi się brak zapłaty od odbiorcy we wskazanym w umowie terminie, Faktor ma możliwość zwrócenia się do Faktoranta o zwrot wpłaconej zaliczki. W praktyce takie sytuacje wyglądają tak, że Faktor potrąca należność z wpływającej płatności po upływie określonego terminu (termin taki zawsze musi być określony w umowie np.: „10 dni po terminie wymagalności”). Wówczas wierzytelność jest przeniesiona na Faktoranta.

W rzeczywistości wygląda to tak, że Faktorant ponownie zostaje właścicielem wierzytelności i może znowu jej dochodzić według własnego uznania.

Wady i zalety Faktoringu niepełnego

Decydując się na zastosowania narzędzia, jakim jest faktoring, faktoring niepełny wypada dużo lepiej na tle pełnego. Jest przede wszystkim dużo tańszy i angażuje mniej formalności związanych z oceną sytuacji finansowych i przyznaniu limitów. Zaletą jest również pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.

Jak każde narzędzie w przedsiębiorczości faktoring posiada również wady. Jest ich stosunkowo niewiele jednak warto o nich po prostu wiedzieć. Należności, które są objęte faktoringiem niepełnym wykazywane są w bilansie Faktoranta. Dodatkowo, jeśli sytuacja Faktoranta jest bardzo niestabilna może mieć on trudności z uzyskaniem pomocy.

Faktoring jest zjawiskiem nowym i warto zagłębić się w jego szczegóły. Szerzej o zjawisku faktoringu niepełnego można poczytać tutaj: http://www.kuke-finance.pl/oferta/faktoring-niepelny/

Dodaj Komentarz