Faktoring – źródło finansowania

Opublikowane przez Redakcja 30/01/2013 0 Komentarzy 944 odsłon

Obecnie wiele firm ma problemy finansowe, co znacznie utrudnia ich działalność. Niezależnie od tego w jakiej branży dana firma działa i jakiej jest wielkości, powszechnie panujący kryzys powoduje utratę płynności finansowej. Wiele firm by zapobiec przestojom finansowym sięga po fundusze o które nie jest prosto. Wiele banków niestety zaostrza warunki otrzymania kredytu, dlatego też firmy sięgają po bardziej dostępną pomoc jaką jest faktoring.

Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego i trawa do trzech lub czterech miesięcy, rzadko kiedy zdarza się by finansowanie wierzytelności w faktoringu trwało do sześciu miesięcy. Umowa zawierana o faktoring jest umową ramową i długoterminową o charakterze ciągłym i na czas nieokreślony. W czasie trwania umowy dochodzi do wielu małych transakcji związanych z nabywaniem i finansowaniem poszczególnych wierzytelności. Cel finansowania w faktoringu jest nieograniczony, środki uzyskane od faktora można przeznaczyć na pokrycie dowolnych potrzeb firmy. Faktor przyznając pomoc jako kryterium ryzyka bierze pod uwagę specyfikę produktu czy usługi, ocenia przebieg i dokumentację sprzedaży oraz  portfel należności i rozproszenie odbiorców. Niezależnie jaki rodzaj faktoringu wybierzemy, a należy zaznaczyć że form jest kilka, a mianowicie faktoring z regresem, bez regresu i eksportowy, faktor przejmuje w różnym stopniu ryzyko związane z nieotrzymaniem zapłaty od odbiorcy za towar lub usługę.  Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę środków proporcjonalną do obrotów, faktor wypłaca od 70 % do 90% wartości nominalnej nabywanych wierzytelności. W faktoringu nie jest wymagane tak zwane  twarde zabezpieczenie wystarczy jedynie weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności.

Faktoring to idealne rozwiązanie w czasie globalnego załamania koniunktury i szansa na finansowanie bieżącej działalności dla wielu przedsiębiorstw. Forma ta daje liczne i nieocenione korzyści firmom, a mianowicie pomaga utrzymać płynność finansową i tym samym zapobiega przestojom.

Dodaj Komentarz