Fundusze inwestycyjne BPH TFI idealnym sposobem na pomnożenie kapitału

Opublikowane przez ekipeo 23/06/2015 0 Komentarzy 3278 odsłon

Inwestowanie kapitału ma jeden podstawowy cel. Musi przynosić jak najwyższe dochody z zainwestowanych pieniędzy przy założonym, akceptowanym przez klienta, poziomie ryzyka. Aby to osiągnąć, warto skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia analityków z BPH TFI i ulokować kapitał w jednym z funduszy inwestycyjnych.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

fundusze inwestycyjne bph tfiZgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych (…) zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Inwestuj w BPH TFI

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych instytucji finansowych na rynku polskim. BPH TFI wchodzi w skład grupy General Electric Company, jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie .

W ofercie BPH TFI znajdują się:

  • fundusze inwestycyjne,
  • programy oszczędnościowe dla klientów indywidualnych,
  • programy emerytalne dla osób prywatnych,
  • programy emerytalne i oszczędnościowe dla klientów korporacyjnych .

Bezpieczne lokowanie kapitału w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stają się coraz popularniejsze wśród inwestorów, jako jeden z nowoczesnych sposobów lokowania środków finansowych. BPH TFI gromadzi kapitał wielu oszczędzających i w sposób przemyślany oraz efektywny inwestuje go w papiery wartościowe. Dzięki temu, że kapitał w funduszu pochodzi od wielu osób, daje to o wiele więcej możliwości korzystnego inwestowania pieniędzy.

W fundusze inwestycyjne można lokować niewielkie, minimalne kwoty. Inwestujący ma w każdym momencie niemal nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy i może wybrać dowolny instrument inwestycyjny, w tym: akcje, obligacje, bony skarbowe, nieruchomości i wiele innych.

Wszelkie działania podejmowane przez fundusz inwestycyjny pozostają pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, która monitoruje przestrzeganie przez instytucję finansową obowiązków informacyjnych, w tym m.in.: publikacji statutu czy też rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Cały kapitał wpłacony przez inwestorów do funduszu jest traktowany jako osobny, niezależny majątek. W przypadku bankructwa TFI aktywa pozostają bezpieczne i nie mogą one być wykorzystane na pokrycie zobowiązań TFI.

Dodaj Komentarz