Gdzie można instalować ogrzewanie kominkowe?

Opublikowane przez ekipeo 20/04/2015 0 Komentarzy 1380 odsłon

Kominek i cały system ogrzewania kominkowego to doskonały sposób na dogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych w sposób tani i jednocześnie tworzący niesamowity nastrój w całym mieszkaniu. Jednak nie każdy budynek spełnia wymagania do instalacji tego typu systemu. Nie w każdym też przypadku system taki spełni swoje zadanie.

Wymagania do instalacji ogrzewania kominkowego

Kominki z otwartym lub zamkniętym paleniskiem, w których jako paliwa używa się drewna, zgodnie z przepisami przeznaczone są do instalacji wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkaniach w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz w wybranych pomieszczeniach niskich budynków wielorodzinnych.

Beautiful girl lying near fireplace and smiling

Wymaganiem do instalacji kominka w danym pomieszczeniu jest zaistnienie w nim ściśle określonych warunków niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia. Przede wszystkim z pomieszczenia, w którym zamontowany jest kominek, musi być możliwość odprowadzania spalin poprzez komin o odpowiednich parametrach technicznych. Pomieszczenie to powinno posiadać również sprawną wentylację nawiewno – wywiewną. Niezbędnym jest przestrzeganie w trakcie instalacji wszelkich zasad prawidłowego montażu urządzenia, w tym przede wszystkim prawidłowego zestawienia elementów i rozmieszczenia kratek nawiewnych. Dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu konieczna jest również właściwa cyrkulacja powietrza pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami. Wprowadzanie tego wymagania podyktowane jest charakterystyką obiegu ciepła w systemie kominkowym. Ogrzane przez kominek powietrze, rozprowadzone rurami po określonej powierzchni dowolnego pomieszczenia, musi mieć po schłodzeniu możliwość powrotu do źródła ciepła, gdzie ponownie zostanie nagrzane. Prawidłowe funkcjonowanie tego obiegu gwarantuje sprawne działanie całego systemu ogrzewania. – http://www.systemkominkowy.com/ogrzewanie-kominkowe

Instalowanie kominków w domach wielorodzinnych

W przypadku niskich budynków wielorodzinnych kominki można instalować w pomieszczeniach o kubaturze nie mniejszej niż 30 m³, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej urządzenia – dla kominków o palenisku zamkniętym, oraz zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2m/s – dla kominków o palenisku otwartym.

Przestrzeganie powyższych wymogów zapewnia bezpieczne i efektywne korzystanie z systemu ogrzewania kominkowego.

Dodaj Komentarz