Gospodarka lekowa dla szpitala

Opublikowane przez ekipeo 05/10/2018 0 Komentarzy 966 odsłon

doktor

Sprawne gospodarowanie lekiem w szpitalu to jeden z istotnych elementów zarządzania placówką Ochronny Zdrowia. Istotny, zarówno z punktu widzenia generowanych kosztów, jaki i z punktu widzenia monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Obecnie zdecydowana większość szpitali ewidencjonuje leki w systemach informatycznych. Rozpisuje je na podstawie zleceń papierowych, tabletka po tabletce lub hurtowo, na koniec okresu rozliczeniowego. Duży nakład pracy po stronie pielęgniarek oraz mało precyzyjne i nieoptymalne procesy sprawiają, że lekarze są zmuszeni wykonywać dodatkowe czynności, co rodzi wśród nich często sporą frustrację. Realizowany tak proces niewątpliwie wymaga optymalizacji.

I właśnie takiego wyzwania podjął się Szpital Rejonowy w Przeworsku. Proces był wieloetapowy, obejmował zmiany organizacyjne, zmiany ewidencji systemów informatycznych, a także proces uczenia się nowych procedur postępowania oraz ich monitorowanie.

Wdrożenie takiego procesu to nie tylko uruchomienie funkcjonalności systemu informatycznego, jak uważa większość użytkowników, ale to również zespół powiązanych procedur zmieniających zachowanie i postępowanie personelu.

Projekt w Przeworsku zawierał między innymi:

 • odnalezienie nieefektywnych procesów (stanowisko pracy, ewidencja, system informatyczny),
 • ustalenie procedur ewidencji danych medycznych w zakresie lekowych kart materiałowych,
 • opracowanie receptariusza szpitalnego wraz ze Szpitalną Listą Leków,
 • prowadzenie spotkań kick-off dla grup pracowniczych biorących udział w procesie, przedstawianie założeń i korzyści wynikających ze zmiany,
 • utworzenie rejestru o problemach i barierach, który był ciągle aktualizowany i pomagał
  w obalaniu mitów,
 • przedstawienie i wdrożenie nowych ścieżek postępowania, szkolenie kadry,
 • oraz jeden z najważniejszych elementów: wybranie najlepszych wskaźników do monitoringu
  i analizy postępu prac.

Szpital to żywy organizm, a proces wdrażania optymalnej gospodarki lekowej wymaga skoordynowanej pracy  osób funkcjonujących w wielu komórkach organizacyjnych szpitala. Trafna diagnoza problemów i optymalne rozwiązania zaowocowały:

 • Obniżeniem kosztów zużycia leków w szpitalu o 9% 2016 porównaniu do 2015.
 • Obniżeniem kosztów zużycia leków w szpitalu o dodatkowe 5% 2017 porównaniu do 2016.
 • Obniżeniem kosztów zużycia leków w odniesieniu do wartości przychodów z 4,98% do 4,05%.
 • Obniżeniem kosztów zużycia leków w przeliczeniu na liczbę hospitalizacji w szpitalu o 9,3%.
 • Obniżeniem wartości wskaźnika zużycia antybiotyków DDD 100.
 • Możliwością monitorowania każdej terapii antybiotykowej w momencie jej uruchomienia.

Powyższy przykład pokazuje, iż sprawne zarządzanie dyrekcji w połączeniu z usługą optymalizacji  pochodzącej od firmy BMM pozwala osiągać mierzalne korzyści dla jednostki.

Dodaj Komentarz