Kierunek administracja – perspektywy po ukończeniu studiów

Opublikowane przez ekipeo 20/04/2015 0 Komentarzy 1990 odsłon

Administracja, z języka łacińskiego administrare, czyli być pomocnym, to działalność organizatorska zajmująca się sprawami o charakterze publicznym, do realizacji których wykorzystuje się aparat urzędniczy. Jest to również jeden z bardzo popularnych kierunków studiów. Jak jednak przebiega tok studiów na kierunku administracja i jakie możliwości daje studentom jego ukończenie?

Charakterystyka kierunku

shutterstock_11390368Celem studiów na kierunku administracja jest przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy w organach państwowych i samorządowych. Studia obejmują przede wszystkim przedmioty ściśle związane z obszarem działalności administracji publicznej, jednak studenci mają w trakcie nich styczność również ze wszystkimi głównymi dyscyplinami wiedzy prawniczej.

W trakcie studiów na kierunku administracja, student musi podjąć decyzję, co do wyboru konkretnej specjalizacji, która uściśla jego zainteresowania i przyszłą ścieżkę zawodową. Do najpowszechniejszych specjalizacji zalicza się m.in.:

 • administrację publiczną,
 • administrację samorządową,
 • administrację podatkową,
 • administrację bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • administrację celną,
 • prawo i administrację UE,
 • zarządzanie w administracji.

Warto przy tym zaznaczyć, iż student administracji powinien posiadać łatwość nawiązywania kontaktów, a także być osobą dokładną i spostrzegawczą. Zadania, jakie wykonuje osoba zatrudniona w administracji wymagają bowiem skrupulatnego przestrzegania pewnych odgórnie ustalonych wytycznych i umiejętności sprawnego odnajdywania braków w składanych dokumentach.

Perspektywy po ukończeniu studiów

W zależności od ukończonej specjalności, absolwent studiów ma możliwość podjęcia pracy w różnych segmentach. Administracja jest bowiem na tyle rozległym kierunkiem, iż tak naprawdę daje absolwentowi bardzo zróżnicowane możliwości pracy. Szczególnie, że dla absolwentów przygotowuje się również różnego rodzaju kursy i specjalistyczne szkolenia, które mają na celu nieustannie poszerzać ich wiedzę i zwiększać szansę na znalezienie odpowiedniego stanowiska pracy.

Absolwenci kierunku administracja najczęściej znajdują pracę w następujących zawodach:

 • urzędnik państwowy i samorządowy,
 • urzędnik do spraw podatków,
 • pracownik urzędu pracy,
 • pracownik administracji oświatowej,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy.

Należy podkreślić, iż administracja jest jednym z tych kierunków, który daje jego absolwentom liczne i zróżnicowane perspektywy pracy. Kwestią jest tylko chęć ciągłego doszkalania się i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Artykuł powstał przy współpracy z http://prawowroclaw.edu.pl

Dodaj Komentarz