Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce – konferencja pod patronatem UTH i WSAiB we Wrocławiu

Opublikowane przez Redakcja 06/05/2014 0 Komentarzy 1025 odsłon

W dniach 29-30 maja 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych”, której jednym z organizatorów jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

1970727_643043599077339_606751908_nUczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ma wieloletnie doświadczenie w organizacji interesujących konferencji i seminariów naukowych. Placówka prowadzi wewnątrzuczelniane, ogólnokrajowe i międzynarodowe seminaria, sympozja i konferencje, na które zapraszani są pracownicy naukowi, profesorowie oraz praktycy związani z różnymi dziedzinami gospodarki.

W najbliższym czasie, tj. 29-30 maja br., Wydział Prawa i Administracji w Warszawie oraz we Wrocławiu, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z siedzibą główną w Warszawie, a także Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizuje drugą już Konferencję Naukową z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych”, pt. „Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej”.

Obrady plenarne oraz dyskusje panelowe Konferencji odbędą się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu, przy ul. Świętej Jadwigi 12. Konferencja ma na celu przeprowadzenie analizy unormowań z zakresu procesu karnego oraz niektórych innych zagadnień nawiązujących do konsensualizmu procesowego.

Uczestnikami Konferencji będą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcy prawni, aplikanci oraz doktoranci kierunku „Prawo”. W skład komitetu naukowego wchodzą:

• Dr hab. prof. UTH Jolanta Jakubowska – Hara (Wydział Prawa i Administracji UTH),

• Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UTH),

• Dr Monika Filipowska (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu Prawa i Administracji UTH),

• Dr Justyna Żylińska (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie Prawa

i Administracji UTH),

• Dr Piotr Lewandowski (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni),

• Jacek Skała (Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza),

• Tomasz Salwa (Przewodniczący Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej; prokurator Prokuratury Rejonowej Wrocław – Krzyki),

• Andrzej Siemieniuk (Prezes Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej);

Więcej informacji na temat Konferencji Naukowej, pt. „Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej” można znaleźć pod adresem:

Dodaj Komentarz