...

Kopalnia siarki w Baszni Dolnej

Opublikowane przez ekipeo 31/12/2021 0 Komentarzy 708 odsłon

Kopalnia siarki w Baszni Dolnej to pierwsza i do tej pory jedyna kopalnia tego surowca zlokalizowana poza zagłębiem tarnobrzesko-staszowskim. W latach 1976-1993 w Baszni Dolnej działa już kopalnia siarki, która wskutek ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego, zmiany koniunktury oraz załamania poleskiego rynku siarkowego zakończyła swoje działanie w 1993 roku.

Skuteczna reaktywacja nastąpiła dopiero w 2011 roku, w wyniku rozwoju przemysłu, pojawienia się nowoczesnych technologii i nowych potrzeb na rynku. Reaktywacją kopalni Basznia zajął się prywatny inwestor Prezes Kopalń Dolomitu – obecnie grupa PBI. Powołana w styczniu 2011 spółka Polska Siarka przystąpiła do działania. Po wielu żmudnych procesach i przygotowaniach początkiem 2017 roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane, natomiast w maju 2019 roku Kopalnia Basznia II rozpoczęła działalność operacyjną.

Proces pozyskiwania siarki

Wydobywanie siarki w Baszni prowadzone jest z pomocą najnowocześniejszych technologii. Siarka produkowana jest z użyciem technologii podziemnego wytopu Frasha. Polega ona na tym, że przez otwór eksploatacyjny, przez który prowadzą piony techniczne z rurami, podawana jest przegrzana woda technologiczna, tak zwana woda złożowa. Ma ona temperaturę 165 stopni i podwyższone ciśnienie. Właściwości fizykochemiczne siarki takie jak temperatura topnienia wynosząca 120 stopni, a także jej hydrofobowość oraz ciężar właściwy dwukrotnie większy od wody wykorzystywane są do podgrzewania złóż siarki. Woda złożowa oddaje ciepło do złóż siarki, a następnie odbierana jest przez otwory sąsiednie, po czym w 100% zwracana jest do uzdatnienia i ponownego podgrzania. Podczas wydobycia używana jest też druga kolumna techniczna umieszczona w otworze eksploatacyjnym. Jej zasięg jest głębszy i dzięki właściwości różnicy ciężarów, służy do wydobycia siarki na zewnątrz. Trzecia kolumna techniczna z kolei służy do podawania powietrza o odpowiednim ciśnieniu, które służy jako swoista powietrzna winda.

Zastosowanie siarki

Siarka znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W wyższych temperaturach dobrze reaguje i łatwo łączy się z innymi pierwiastkami. Siarkę wykorzystuje się do produkcji kwasu siarkowego, d produkcji zapałek, prochu strzelniczego, wulkanizacji kauczuku oraz produkcji ultramaryny. Siarka stosowana jest również jako środek zwalczający pleśń. W przemyśle sadowniczym i ogrodniczym siarka stosowana jest przy produkcji nawozów, oprysków i odżywek dla roślin. Siarka jest też powszechnie stosowana w kosmetyce. Wykazuje ona dużą skuteczność w leczeniu chorób skóry, a także dobrze wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci. Z tego powodu używana jest do produkcji różnego rodzaju szamponów, a także kosmetyków przeciwko starzeniu się skóry. W kosmetyce głównie stosowana jest siarka bezpostaciowa i koloidalna, zwykle używa jej się w formie maści, zasypek i emulsji. Często stosowane są również w przemyśle kosmetycznym różne związki siarki takie jak sole tlenowe kwasów siarkowych.

Dodaj Komentarz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.