Kraków, czyli pierwsze polskie miasto akademickie

Opublikowane przez ekipeo 14/02/2019 0 Komentarzy 888 odsłon

Kraków to miasto królewskie, ale także miasto akademickie nieustannie tętniące życiem. To tutaj znajduje się najstarszy uniwersytet w Polsce (Uniwersytet Jagielloński) oraz wiele innych prestiżowych uczelni, jak np. Akademia Górniczo-Hutnicza czy też Politechnika Krakowska.

Drugi największy ośrodek akademicki w Polsce

Co roku na uczelniach w województwie Małopolskim studiuje przeszło 230 tys. osób, co stanowi około 11 proc. ogółu studentów  w Polsce. W Krakowie znajdują się 23 uczelnie wyższe, a liczba studentów sięga poziomu 190 tys. osób. Co roku krakowskie mury uczelniane opuszcza około 50 tys. absolwentów. Jest to drugi, zaraz po Warszawie, wynik w Polsce pod względem wielkości ośrodka akademicko-naukowego w naszym kraju.

Bilans kompetencji

Z uwagi na tak dużą liczbę studentów władze miasta Krakowa chcą im ułatwić tzw. start w przyszłość, czyli dopomóc w znalezieniu zatrudnienia po napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie . Dlatego też sporządzany jest specjalny raport, tzw. bilans kompetencji. Jest to analiza podaży ze strony uczelni wyższych oraz popytu ze strony organizacji biznesowych w branżach BPO i IT. Zestawienie dotyczy przede wszystkim wiedzy, umiejętności, zdolności oraz innych aspektów ważnych dla pracodawców w tych branżach. Taki bilans pozwala m.in. dostosować program kształcenia na poziomie akademickim do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest on również żródłem informacji dla osób, które dopiero rozpoczynają edukacje na studiach wyższych, o tym, jakie kompetencje warto rozwijać, aby znaleźć zatrudnienie w sektorze BPO i IT.

Dodaj Komentarz