Kryminologia i kryminalistyka – niezwykle intrygująca specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opublikowane przez ekipeo 05/03/2020 0 Komentarzy 1128 odsłon

Kryminologia i kryminalistyka wydają się pojęciami dość odległymi od naszego życia codziennego. Zazwyczaj nie spotykamy się w nim z groźnymi przestępcami czy zbrodniami. Sądzimy, że niektóre sytuacje mogą mieć miejsce tylko w filmie czy książce o tematyce kryminalnej. Otóż nic bardziej mylnego. Zdarzenia kryminalistyczne występują także w naszej rzeczywistości. Może nie zawsze obok nas, ale wokół dzieje się dużo.

Tak samo jak w filmach, w życiu codziennym są osoby, które prowadzą śledztwo, pojawiają się w miejscu niebezpiecznego zdarzenia, analizują, szukają poszlak i przyczyn zaistniałej sytuacji. Jeżeli interesuje nas kryminologia i kryminalistyka, to warto zwrócić uwagę na kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, gdzie jest specjalność związana z tą terminologią.

Studia I stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia oferują nam zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
  • poznania mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
  • wyjaśniania zjawiska przestępczości i jego poszczególnych rodzajów,
  • rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki

Studia licencjackie, o których mowa charakteryzują się bardzo ciekawą i fascynującą tematyką, zawiązaną z odkrywaniem motywów, poszlak i śladów w odniesieniu do popełnionego czynu. Analizą psychiki przestępcy, badaniu sposobów zapobiegania zbrodni i metod resocjalizacji w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę zakres wiedzy jaką zdobywamy w czasie studiów, otrzymujemy szeroki wachlarz możliwości związanych z pracą.

Studia Warszawa

Jakie możliwości zawodowe, daje nam Kryminologia i kryminalistyka?

Swoją zawodową karierę możemy ukierunkować na wielu płaszczyznach:

  • pracując w policji, służbach specjalnych, więziennictwie,
  • w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym,
  • w instytucjach pomocy społecznej,
  • w organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
  • w służbach celnych,
  • w firmach ochroniarskich i detektywistycznych

Kształcąc się na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, mamy także możliwość uczestniczenia w różnych pracach badawczych, dzięki współpracy danej uczelni z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym. Realizuje ono zadania Komendy Głównej Policji poprzez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich z zakresu kryminalistyki. Opracowuje także metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia w tym kierunku.

W ramach studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studenci mogą uczestniczyć w kursie prowadzącego strzelanie, w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową oraz w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu takich kursów, wręczane są zaświadczenia i certyfikaty, a także legitymacje Ligi Obrony Kraju.

Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jak widzimy, daje ogromne spektrum możliwości. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne poparte zaświadczeniami i certyfikatami, pozwolą w przyszłości na zdobycie ciekawej pracy w zawodzie i szerszym zgłębieniu tajników z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Dodaj Komentarz