Kto sporządza instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opublikowane przez ekipeo 16/10/2018 0 Komentarzy 1897 odsłon

W różnego rodzaju miejscach użyteczności publicznej, takich chociażby jak urzędy, szkoły i przedszkola, szpitale, centra handlowe i sklepy, oraz w naprawdę dziesiątkach innych miejsc (zakłady pracy, hale produkcyjne i magazyny), powinna być sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. To bardzo ważny dokument, który przygotowuje się po to, by określać zarówno warunki i sposoby chronienia konkretnego miejsca przed pożarem, jak też na przykład sposoby ewakuacji ludzi.

Po co Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

O przygotowanie aktualnego dokumentu, jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, powinien zabiegać zarządca konkretnego budynku. To właśnie ta osoba ma bowiem za zadanie stworzyć takie warunki, by przebywający w konkretnych miejscach ludzie byli zabezpieczeni przed ogniem. Zwraca się zatem do konkretnych osób, przeszkolonych w działaniach przeciwpożarowych, by sporządziły one konkretną instrukcję dla danego budynku. Co powinna zawierać? Po pierwsze warunki ochrony przeciwpożarowej dla danego budynku, czyli informacje o tym jak należy go eksploatować i używać, jak prowadzić w nim różnego rodzaju prace czy procesy technologiczne, by nie doszło do pożaru. Poza tym sposoby postępowania w razie pożaru, sposoby oraz miejsca do ewakuacji ludzi, jak również opis rozmieszczenia konkretnego sprzętu do gaszenia pożarów. To bardzo ważne informacje dla straży pożarnej, jak również dla osób przebywających w budynku, w którym doszło do pojawienie się ognia. Stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ma wpływać na możliwość szybkiego i adekwatnego reagowania w czasie pożaru.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Kto sporządza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Do kogo należy zwrócić się po to, by opracował dla konkretnego budynku czy obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Konkretne wytyczne znajdują się między innymi w ustawach i przepisach prawa. Osobą, która może przygotować tego typu instrukcję jest zatem ktoś, kto posiada kwalifikacje opisane poniżej:

  • ma wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
  • posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa
  • uznano jej kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa (obcokrajowiec mieszkający w Polsce).

Jeżeli tego typu kwalifikacje posiada zarządca konkretnego budynku, może on samodzielnie opracować zatem instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli nie posiada wymienionych wyżej kwalifikacji, musi zwrócić się do odpowiednio przeszkolonej osoby. Prawidłowo opracowane instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to jeden z najważniejszych dokumentów, warto zatem zadbać o to, by wszystkie najważniejsze informacje zostały zawarte w nim również w formie graficznej.

Dodaj Komentarz