Mieszko I i Skandynawia

Opublikowane przez ekipeo 13/02/2017 0 Komentarzy 1286 odsłon

Związki Mieszka I ze Skandynawią wciąż rozbudzają emocje historyków – to dosyć popularne zagadnienie, jakim zajmuje się skandynawistyka i związani z nią badacze. Nie ulega wątpliwości, iż książę jest uważany za twórcę polskiej państwowości i władcę, który wprowadził Polskę na arenę schrystianizowanej Europy. Trudno też podważyć jego zasługi – dzięki przyjęciu chrztu i ożenku z Dobrawą ocalił państwo przed zakusami Cesarstwa, a jego wygrane bitwy i zawarte sojusze zapewniły ukształtowanie się podstaw współczesnej Polski. Jednak pozostaje władcą nieodgadnionym – jego pochodzenie pozostaje tajemnicą, a niejasne związki z wikingami rozbudzają wyobraźnię wielu historyków. Czy Mieszko I był potomkiem wikingów? Jakie związki łączyły go ze Skandynawią? Co wikingowie robili w jego drużynie? To tylko niektóre z pytań, na które wielu naukowców próbuje udzielić odpowiedzi.

Mieszko I jako potomek wikingów

Zwolennicy tezy mówiącej o tym, iż Mieszko I jest potomkiem ludów skandynawskich opierają ją na pewnych znaleziskach i odkryciach archeologicznych – na przykład orężu normańskim odnalezionym na dnie Jeziora Lednickiego. Jednak sama obecność broni germańskiej jeszcze o niczym nie przesądza, gdyż ziemie polskie kryją w sobie wiele starodawnych przedmiotów, które stworzyła kultura skandynawska. Jednak Zdzisław Skrok – autor książki „Czy wikingowie stworzyli Polskę” – idzie w swoich przypuszczeniach o krok dalej. Zdaniem historyka prawdziwe imię Mieszka I można poznać z tajemniczego dokumentu „Dagome ludex”, w którym książę powierza Polskę pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Historyk dowodzi, iż Dagome to właśnie normańskie imię władcy, który zasłynął pod imieniem Mieszko. Za dodatkowym dowodem na skandynawskie pochodzenie Mieszka I miałby przemawiać także fakt dosyć bliskich koligacji księcia z rodami normańskimi – jego córka wyszła za mąż za króla szwedzkiego, a po jego śmierci została żoną władcy duńskiego. Autor książki zauważa także, iż Wincenty Kadłubek twierdził, iż Polacy pochodzą od Wandalów, a słowo to często odnosiło się do skandynawskich kolonizatorów. Ile w tym prawdy? Większość historyków odrzuca tą tezę, a podstawowym argumentem jest fakt, iż w kolebce polskiej państwowości (czyli w Wielkopolsce) było stosunkowo niewielu wikingów (w porównaniu z innymi rejonami). Dodatkowo podkreślają, iż tak naprawdę nie ma żadnych udokumentowanych dowodów potwierdzających tezę, jakoby Mieszko I miał być potomkiem ludu skandynawskiego. Wielu z tych tajemnic nie da się już rozwiązać, gdyż nie zachowały się prawie żadne źródła historyczne.

Związki Mieszka I z wikingami

Chociaż większość historyków odrzuca tezę o skandynawskim pochodzeniu Mieszka I, to jedno nie ulega wątpliwości – jego związki z wikingami były dosyć silne. Odnalezienie wielu reliktów starodawnej kultury skandynawskiej na ziemi polskiej może wskazywać na obecność oddziałów wojowników skandynawskich w drużynie Mieszka I. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż na przełomie X i XI wieku wikingowie rozprzestrzeniali się po niemal całej Europie – i to nie tylko poszukując nowych miejsc do zamieszkania, ale także służąc jako najemnicy. Nie ma żadnych wątpliwości, iż wikingowie byli świadkami narodzin polskiej państwowości. Ale czy byli jedynie obserwatorami, budowniczymi czy jedynie najemnikami – na to pytanie wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Większość naukowców przychyla się do tezy, iż rola wikingów ograniczała się do bycia najemnymi wojownikami, jednak ze względu na brak wystarczającej ilości źródeł – jej potwierdzenie bądź zanegowanie staje się niemal niemożliwe. Jedno jest pewne – istnieją pewne dowody na związki Mieszka I z wikingami, ale to wcale nie oznacza, iż twórca polskiej państwowości był pochodzenia skandynawskiego.

Jedną z Uczelni, które w swojej ofercie posiadają kierunek Skandynawistyka jest Wyższa Szkoła Europejska.

Źródło:
http://www.newsweek.pl/historia/czy-wikingowie-pomogli-mieszkowi-i-newsweek-pl,artykuly,346349,1.html

Dodaj Komentarz