Na czym polega zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi?

Opublikowane przez Redakcja 06/09/2016 0 Komentarzy 2164 odsłon

Na zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi składa się szereg obowiązków. Administrowanie budynkiem sprowadza się bowiem nie tylko do dbania o czystość i dobry stan techniczny obiektu. To również konieczność dopełniania wszelkich formalności związanych z funkcjonowaniem budynku, a wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

zarzadzanie_nieruchomosciamiAby budynek prawidłowo funkcjonował, musi być dobrze zarządzany. Do tego potrzebne jest pełne zaangażowanie, ale też odpowiednie kompetencje – umiejętności i wiedza, które ułatwią wykonywanie obowiązków wynikających z zarządzania obiektem. Ponieważ zakres obowiązków jest bardzo szeroki, osoba bądź osoby podejmujące się ich regularnego wykonywania muszą dysponować dużą ilością czasu.

Podstawy prawne

Ustawa o własności lokali przewiduje, że każda wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać zarządcę lub zarząd – przy czym ten ostatni jest obowiązkowy w przypadku występowania więcej niż siedmiu lokali. Zarząd mogą tworzyć wyznaczeni przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej – wówczas jest to tzw. zarząd właścicielski. Istnieje również możliwość zlecenia obowiązku zarządzania nieruchomością na zewnątrz. Dopuszcza się więc, aby zarząd stanowiły osoby spoza wspólnoty – wówczas jest to tzw. zarząd powierzony, który na podstawie przepisów prawa w imieniu wspólnoty w praktyce zajmuje się obiektem. Z tego też względu praktykowane jest zlecanie obowiązku zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi firmom profesjonalnie działającym w tym właśnie zakresie.

Zakres obowiązków

Bez względu na podmiot pełniący funkcję zarządu, do jego obowiązków zawsze należy kompleksowa obsługa nieruchomości. Składają się na nią takie czynności, jak sprawy administracyjne, prowadzenie księgowości, regulowanie należności finansowych, obsługa prawna, przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontów, prace porządkowe (czystość obiektu, odśnieżanie). Zarząd odpowiada też za precyzowanie i zawieranie umów związanych z ogólnym funkcjonowaniem obiektu. Reprezentuje też wspólnotę mieszkaniową i jej interesy. Dlatego tak ważne jest, aby zarząd stanowiły osoby posiadające odpowiednie ku temu kwalifikacje.

Wykwalifikowani zarządcy

Utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa członkom wspólnoty mieszkaniowej i prowadzenie niezbędnej dokumentacji to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga odpowiednich kompetencji, w tym dobrej znajomości prawa. Stąd też powszechne staje się zlecanie przez wspólnotę mieszkaniową zarządzania nieruchomością specjalistycznym firmom, które dysponują wykwalifikowanymi w tym zakresie pracownikami posiadającymi kompletne uprawnienia do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Dodaj Komentarz