Odzyskiwanie danych z dysków twardych, macierzy oraz serwerów – jak przebiega?

Opublikowane przez ekipeo 26/08/2016 0 Komentarzy 1085 odsłon

Zdarzają się sytuacje, w których z różnych przyczyn następuje utrata ważnych danych z nośników. W takich przypadkach, jedynym rozwiązaniem na ich odzyskanie jest proces odzyskiwania danych. Polega on na przywracaniu dostępu do danych, które zostały utracone w wyniku awarii nośnika, systemu plików, nieprawidłowego użytkowania, błędu oprogramowania czy też celowego zniszczenia. Dane odzyskuje się z różnych nośników, głównie jednak z dysków twardych, macierzy oraz serwerów. Jak przebiega ten proces w przypadku każdego z powyższych nośników?

Odzyskiwanie danych z dysków twardych

Dyski twarde ulegają trzem typom uszkodzeń. Są to: uszkodzenia elektroniki (PCB), uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia logiczne. W zależności od rodzaju i przyczyny powstania uszkodzenia nośnika, proces odzyskiwania przebiega inaczej.

W przypadku uszkodzeń elektroniki, proces odzyskiwania danych polega na naprawie elektroniki dysku lub też znalezieniu sprawnej elektroniki i jej wymianie, a następnie skopiowaniu danych na działający nośnik. Cały proces odzyskiwania danych jest w tym przypadku uzależniony od producent i modelu dysku.

Z kolei w sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzeń mechanicznych, czyli awarii głowicy, silnika lub też powierzchni nośnika, proces naprawczy polega na wymianie uszkodzonego zespołu głowic, odblokowaniu go, naprawie lub użyciu innego silnika dysku twardego. Jeśli natomiast uszkodzeniu uległa powierzchnia nośnika, odzyskanie danych jest w większości przypadków niemożliwe. Jest to jeden z najtrudniejszych rodzajów uszkodzeń.

Przy uszkodzeniu struktury logistycznej dysku (czyli sformatowaniu lub skasowaniu plików bądź katalogów), podejmuje się działania, które mają na celu przywrócenie struktury logicznej nośnika oraz wykorzystanie pozostałej struktury systemu plików do odnalezienia skasowanych plików lub wyszukaniu ich sygnatur.

Odzyskiwanie danych z macierzy i serwerów

odzyskiwanie danych

Jak informuje ekspert odzyskiwanie.pl z firmy VS DATA działającej w Warszawie: Uszkodzenia serwerowych dysków twardych oraz desktopowych dysków stosowanych w macierzach są z reguły takie same jak te w typowych dyskach twardych. Do najpopularniejszych uszkodzeń macierzy zalicza się: błędy człowieka (takie jak np. brak należytej administracji, wymiany uszkodzonego dysku oraz odbudowy macierzy), niewłaściwe próby odtworzenia RAIDu czy też awarie dysku twardego w macierzy (po uszkodzeniu jednego z dysków, macierz nie jest w stanie pracować).

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy to proces polegający na przywróceniu do pracy uszkodzonego dysku lub dysków, wykonaniu kopii wszystkich dysków oraz przeanalizowaniu struktury macierzy i odtworzeniu danych użytkownika.

Dodaj Komentarz