Outsourcing – doskonałe rozwiązanie dla firm.

Opublikowane przez Redakcja 12/10/2012 0 Komentarzy 842 odsłon

Termin outsourcing pochodzi od angielskiej frazy outside-resource-using, która oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Na zachodzie z usług outsourcingowych, korzysta większość wielkich przedsiębiorstw i korporacji, w Polsce nie są one jeszcze wykorzystywane na taka dużą skalę – choć z roku na rok sukcesywnie wzrasta ich popularność.

Powodów tak dużego zainteresowania firm tematem jest sporo. Outsourcing to przede wszystkim redukcja i ograniczenie kosztów w firmie a także czasu, który można przeznaczać na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, tym samym na ich większą elastyczność zadaniową. Według badań przeprowadzonych w 2002 roku przez Information Week na 700 największych, amerykańskich firmach – oszczędność zasobów pieniężnych to podstawowy czynnik wdrożenia outsourcingu.

Obszary działalności przedsiębiorstw, w których strategia outsourcingu jest najczęściej stosowana to głównie informatyka, operacje pomocnicze czy logistyka. W Polsce powszechnie wykorzystywany jest outsourcing księgowości, ochrony mienia czy prawny. Firmy zlecają podmiotom zewnętrznym nadzór finansowy, opiekę i doradztwo prawnicze czy ochronę obiektów. Współpraca z prawnikami czy księgowymi jest szansą na kompleksową obsługę i  najwyższą jakość świadczonych usług oraz brak ryzyka związanego z popełnieniem ewentualnych błędów.

Zlecanie wybranych obszarów swojej działalności podmiotom zewnętrznym, szczególnie zalecane jest przedsiębiorstwom o dużej wrażliwości na niekorzystne zmiany na rynku. Outsourcing pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, umożliwiając jednocześnie, systematyczną redukcję kosztów.

Dodaj Komentarz