Palisady jako metoda zabezpieczenia wykopów

Opublikowane przez ekipeo 18/08/2017 0 Komentarzy 1765 odsłon

W polskiej praktyce budowlanej coraz częściej mamy do czynienia z głębokimi wykopami realizowanymi w gęstej zabudowie miejskiej, co jest niezwykle złożonym przedsięwzięciem. Głównymi czynnikami, które stwarzają zagrożenie dla takich inwestycji, są często niekorzystne warunki geotechniczne oraz wysoki stan wód gruntowych — powstaje, więc pytanie, jak odpowiednio zabezpieczać takie wykopy?

Palisady – metoda zabezpieczenia wykopów

Palisady to konstrukcje, które złożone są z ustawionych jeden obok drugiego specjalnych pali wierconych. Efektem takiego ułożenia jest najprościej mówiąc, pionowa ściana, która zabezpiecza wykop przed niebezpiecznym zjawiskiem, jakim jest osuwanie się gruntu. Dodatkowo palisady mają również znaczący wpływ na ograniczenie napływu wód gruntowych.

Stateczność i wytrzymałość tych konstrukcji zapewniona jest dzięki rozporom stalowym oraz kotwom gruntowym. Dzięki małym wymiarom pojedynczych pali, możliwe jest wykonanie palisady nawet o bardzo skomplikowanych kształtach, które dostosowane są do obrysu budynku.

Palisady — sposoby ich wykonania

Palisady wykonywane są jako sieczne lub styczne. Palisady styczne mają zastosowanie, kiedy szczelność nie jest wymagana, z kolei sieczne, wtedy kiedy konieczne jest zachowanie szczelności technologicznej lub trwałej.

Jeżeli chodzi o palisady styczne, to wykonywane są one przeważnie w technologii CFA oraz składają się z pali wraz ze zbrojeniem w postaci kosza zbrojeniowego lub kształtownika. Odległość, jaką stosuje się pomiędzy palami w takiej konstrukcji, mieści się w zakresie od 50 do nawet 150 mm. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania większej szczelności takiego zabezpieczenia wykopów, to korzysta się z betonu w postaci okładziny (wylewanego na mokro lub natryskiwanego).

Palisady sieczne są natomiast wykonywane w technologii CFA lub CFA z wykorzystaniem rury osłonowej — złożone z pali zbrojonych z przestrzenią między nimi, która wypełniona jest:

  • kolumnami z materiału o stosunkowo niskiej wytrzymałości 1-3 MPa,
  • kolumnami z materiału o wyższej wytrzymałości (10-20 MPa) oraz znacznie wydłużonym czasie wiązania,
  • palami zbrojonymi wykonanymi z betonu (takimi samymi jak pale zasadnicze), również o wydłużonym czasie wiązania.

Jakie uskoki można zabezpieczyć przy wykorzystaniu palisad?

Palisady styczne pozwalają na zabezpieczenia uskoków terenu do wysokości max. 5m, jednak w przypadku zastosowania kotew i rozparć możliwości zabezpieczenia wykopów znacznie rosną do max. 20 m wysokości uskoku terenu. Palisady sieczne dają z kolei możliwość zabezpieczenia uskoku do 6 m, w przypadku schematu podpartego wartość ta wzrasta do nawet 25 m.

Metody zabezpieczenia wykopów

Metody zabezpieczenia wykopów

Dodaj Komentarz