Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez ekipeo 08/03/2012 0 Komentarzy 862 odsłon

Do 15 lutego każdy właściciel środków transportowych o masie przekraczającej 3,5 tony oraz podmioty będące współwłaścicielami pojazdów na podstawie umów przewłaszczenia zawieranych przez instytucje finansowe na zabezpieczenie umów kredytowych lub pożyczek mają obowiązek sporządzić i wysłać deklarację podatkową na podatek od środków transportowych. Obowiązek taki wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

podatek od srodkow transportowychTak jak prowadzanie ksiąg rachunkowych, czy sprawy marketingu i reklamy wymagają działalności wykwalifikowanych podmiotów tak samo wypełnianiem specyficznych deklaracji podatkowych powinni zajmować się specjaliści z dziedziny finansów i rachunkowości. Jeśli jednak zamierzamy samodzielnie wypełnić formularz DT-1 trzeba pamiętać o wielu istotnych kwestiach, aby za kilka tygodni nie musieć składać korekty deklaracji.

W związku z ze zmianą przepisów o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, od początku 2012 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1A o numerze (4). Pomimo, iż nie wprowadził dodatkowych pól w formularzu, tylko zmniejszył ilość danych identyfikacyjnych oraz wprowadził możliwość podawania numeru PESEL zamiast NIP, to często deklaracja składana na starych formularza może zostać zakwestionowana przez urząd.

Najczęściej popełnianym błędem jest niepoprawne określenie organu podatkowego. Deklaracje DT-1 składa się do urzędów gmin lub miast, których organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a właściwość organu podatkowego wyznacza się według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wpisanego jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli na drugim lub kolejnym miejscu w rejestracji pojazdu widnieje instytucja finansowa, oznacza to, że deklarację podatkową trzeba wysłać do różnych urzędów.

Kłopoty może sprawiać także określenie stawek podatku o środków transportu. Nie wszyscy wiedzą, że wynikają one z uchwał rady gmin lub miasta, które z reguły pod koniec każdego roku podejmują nowe uchwały określające ich wysokość na dany rok kalendarzowy. Oprócz deklaracji rocznych, podmioty mogą mieć również obowiązek składania deklaracji DT-1 w trakcie roku kalendarzowego w przypadku wygaśnięcia lub powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby lub też korekty danych wykazanych w pierwotnej deklaracji.

Warto pomyśleć, czy nie lepiej oddać wypełnienie deklaracji podatkowej DT-1 przez biuro rachunkowe Katowice, aby w ten sposób zaoszczędzić czas, rezygnując z samodzielnego zajmowania się czynnościami administracyjnymi.

Dodaj Komentarz