Prawo handlowe i administracyjne kluczem do sukcesu zawodowego?

Opublikowane przez Redakcja 30/05/2014 0 Komentarzy 963 odsłon

Wybór studiów pierwszego stopnia często wiąże się z trudną decyzją. Dużą popularność zyskują kierunki techniczne, ekonomiczne i menadżerskie, które łączą w sobie wiedzę teoretyczną oraz pozwalają studentom na rozwinięcie zdolności manualnych.

2Zainteresowaniem cieszy się również prawo. Idąc o krok dalej, tym samym zwiększając możliwość wyboru dla przyszłych studentów – Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej zwiększyła swoją ofertę na studia I stopnia, na kierunku prawo handlowe i administracyjne na rok akademicki 2014/2015.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności: administrację, prawo handlowe oraz prawo przewozowe.

Administracja – kierunek ten z roku an rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w organach administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz innych placówkach administracyjnych. Studenci, którzy wybiorą ten kierunek poznają zasady i przepisy regulujące działania służb odpowiedzialnych za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zdobędą praktyczną wiedzę na temat działań antykryzysowych. Ponadto absolwentowi nie będą obce regulacje europejskiego prawa wspólnotowego a także zasady funkcjonowania instytucji europejskich.

Prawo handlowe przygotowuje absolwentów do rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych. Informacje zdobyte przez studentów na temat przepisów prawa ubezpieczeniowego, postępowania upadłościowego i naprawczego pozwala na formułowanie opinie i sądy w spornych kwestiach handlowych.

Prawo przewozowe przygotowuje studentów do stanowisk pracy związanych z sektorem transportu, spedycji i logistyki. Wiedza o źródłach prawa przewozowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym, umiejętności związane z określeniem odrębnością prawa przewozowego w stosunku do prawa cywilnego pozwalają na zdobycie posady w charakterze prawniczym, menagerskim oraz spedytorskim. Ponadto student rozszerza swoją wiedzę na temat roszczeń odszkodowawczych w transporcie oraz problematyki i rozstrzygania sporów w prawie przewozowym.

Wszystkie te specjalizacje – w zależności od preferowanych przez studenta działów prawa pozwalają na rozszerzenie swojej wiedzy w zakresie prawa oraz ukończenia studiów I stopnia, a następnie zdobycie zatrudnienia w firmach handlowych oraz działach administracyjnych. Warto zawęzić specjalizację i zdobyć cenne doświadczenie oraz wiedzę z zakresu wybranej dziedziny prawa, ponieważ kierunki te należą do przyszłościowych.

Więcej informacji na temat prawa handlowego i administracyjnego znajdziesz na stronie: http://uth.edu.pl

Dodaj Komentarz