Prawo spadkowe – zachowek

Opublikowane przez Redakcja 28/02/2014 0 Komentarzy 2491 odsłon

Zachowek należy się najbliższej rodzinie spadkobiercy w sytuacji gdy zostali oni pominięci w darowiznach bądź testamencie. Spory na tej linii zdarzają się bardzo często, dlatego też warto zapoznać się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi tej instytucji prawnej.

_Files_Thumbs_155553Zachowek – co to?
W najprostszym ujęciu tego słowa, zachowek jest to konkretny, kwotowy ułamek wartości spadku, który należałby się ustawowemu spadkobiercy w sytuacji dziedziczenia ustawowego.

A więc osobie, która jest uprawniona do zachowku nie należy się roszczenie o przyznanie czegokolwiek z zaliczanych do spadku rzeczy ani roszczenie o przeniesienie jakiejkolwiek części  majątku, który wchodzi w skład spadku. Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów osób najbliższych dla spadkodawcy. Ma on chronić najbliższą rodzinę spadkodawcy przed nieprawidłowym dysponowaniem majątku przez spadkodawcę w formie darowizny bądź w testamencie.

Osoby upoważnione do zachowku
Do zachowku upoważniony jest małżonek spadkodawcy oraz jego zstępni, czyli wnuk, dzieci, prawnuki itd. W sytuacji gdy spadkodawca w chwili śmierci nie posiadał żadnych zstępnych, wtedy prawo do zachowku należy się jego rodzicom oraz małżonkowi. Z kolei roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy ani innej dalszej rodzinie. W sytuacjach spornych warto jednak zgłosić się do odpowiedniej kancelarii prawniczej zajmującej się sprawami spadkowymi ).

Zachowek – kiedy przysługuje?
Roszczenie o zachowek należy się wtedy, gdy osoba uprawniona nie pozyskała żadnej należnej jej części z majątku spadkowego czy to w postaci zapisu, czy drodze dziedziczenia, czy też poprzez uczynioną darowiznę. Jeżeli jednak osoba uprawniona do zachowku, w wyniku dziedziczenia uczynionej darowizny, czy też zapisu nie otrzymała całości przyznanego jej zachowku, wtedy to przysługuje jej roszczenie o jego uzupełnienie. Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których bardzo ciężko samodzielnie dotrzeć do uiszczenia roszczeń, dlatego też wiele osób rozpoczynając sprawy spadkowe korzystają z usług kancelarii prawniczych (http://kabs.pl/), które są niezbędne w takich sprawach.

Dodaj Komentarz