Przeszczep szpiku. Kto może być dawcą?

Opublikowane przez ekipeo 17/12/2014 0 Komentarzy 1385 odsłon

Erytrocyty, leukocyty, trombocyty to ważne dla zdrowia i życia ludzkiego komórki krwi, za których produkcję odpowiadają komórki macierzyste znajdujące się w szpiku kostnym. Uszkodzony szpik kostny (czerwony) wymaga natychmiastowej odbudowy polegającej na przeszczepie.

Szpik kostny

Przeszczep szpiku kostnego to dostarczenie do organizmu nowych komórek macierzystych, zdolnych do produkcji komórek krwi. Jest to możliwe na dwa sposoby:

 • w wyniku przeszczepu szpiku kostnego,
 • poprzez przeszczep komórek macierzystych z krwi obwodowej lub pępowinowej.

Bardzo często przeprowadzenie zabiegu jest konieczne dla ratowania życia ludzkiego. Dlatego też powstają rejestry dobrowolnych dawców szpiku kostnego http://www.podarujzycie.org/.

Dawca szpiku

Poszukiwania dawcy szpiku kostnego bardzo często rozpoczynają się wśród rodziny, ale niestety, nie zawsze udaje się go znaleźć. Wówczas poszukiwania prowadzone są w oparciu o rejestry dawców dobrowolnych. Dawcą szpiku może zostać osoba pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, a co najważniejsze, zdrowa, ponieważ wszelkie przewlekłe choroby wykluczają taką możliwość.

Dawca szpiku nie może cierpieć na:

 • choroby układu krążenia – niewydolność krążenia, nadciśnienie (nieustabilizowane), wady serca, przebyty zawał, wszczepione by-passy,
 • choroby autoimmunologiczne – typu reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto (jak ogólne zaburzenia czynności tarczycy),
 • choroby układu moczowego i nerek,
 • choroby onkologiczne i hematologiczne, hemofilia i choroby krwi,
 • choroby neurologiczne – w tym epilepsja,
 • choroby pulmonologiczne – aktywna gruźlica (w okresie ostatnich 5 lat), astma (chyba że atak nie wystąpił w ostatnich 5 latach i osoba nie korzysta z leków),
 • choroba Creutzfelda-Jacoba (występująca u potencjalnego dawcy bądź w jego rodzinie),
 • choroby leczone hormonami – zaburzenia tarczycy, zaburzenia przysadki,
 • choroby tropikalne.

Ponadto, możliwość zostania dawcą wykluczają choroby, takie jak mukowiscydoza, sarkoidoza, cukrzyca, kiła, łuszczyca, a nawet depresja leczona farmakologicznie.

Dawca szpiku

Dawca szpiku

Szpik kostny nie może być również pobierany od osób:

 • zakażonych wirusem HIV (chorujących na AIDS),
 • posiadających antygen Hbs, przeciwciała anty HCV przy występowaniu HCV RNA,
 • po przeszczepach,
 • uzależnionych (papierosy nie są przeciwwskazaniem).

Osoba decydująca się dołączyć do rejestru dobrowolnych dawców szpiku kostnego musi być świadoma, że nawet w ciągu następnych 10 lat może otrzymać informację o pojawieniu się biorcy. Dlatego ważne jest, aby podjętej raz decyzji nie zmieniać w przyszłości http://www.podarujzycie.org/Dawstwo-szpiku

Dodaj Komentarz