Rodzaje polisy ubezpieczeniowej

Opublikowane przez Redakcja 06/12/2012 0 Komentarzy 1184 odsłon

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest inwestycją na wiele lat, dlatego wcześniej warto zapoznać się z zakresem zabezpieczenia, które możemy otrzymać w zamian za regularne opłacanie składek.

Z polisą w najprostszej postaci mamy do czynienia wybierając terminowe ubezpieczenie na życie, które służy zabezpieczeniu interesów majątkowych bliskich ubezpieczonego w razie jego śmieci, czy nieszczęśliwego wypadku. Nie ma przy tym znaczenia, jak długo jest się członkiem danego funduszu ubezpieczeniowego, ponieważ polisa chroni przed zdarzeniami losowymi, których nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Osoby uposażone otrzymują wówczas odszkodowanie, które zwykle obliczane jest jako określona wielokrotność wpłaconych składek.

Innym rodzajem finansowego zabezpieczenia przyszłości jest polisa emerytalna, która poza funkcją ochronną wiąże się z inwestowaniem kapitału, wypłaconego ubezpieczonemu w przypadku dożycia określonego wieku. To nic innego, jak wpłacanie pieniędzy na III filar emerytalny, który gwarantuje poza emeryturą z ZUS i otwartego funduszu emerytalnego dodatkowe środki pieniężne na starość. W razie śmieci ubezpieczonego odszkodowanie wypłacane jest oczywiście w ręce najbliższych członków rodziny.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także polisy z funduszem kapitałowym, których głównym celem jest inwestowanie powierzonych środków pieniężnych, zaś na cele ochronne przeznaczana jest tylko minimalna część składki. Kapitał może być inwestowany w wybrany fundusz (np. akcyjny, zrównoważony, obligacyjny) zależny od stopnia ryzyka i stopy zwrotu. Poza tym ubezpieczenie na życie może być obligatoryjne w przypadku zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego w celu jego zabezpieczenia, można też opłacać sobie składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne albo przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. W ostatnich czasach popularne stała się także polisa posagowa, która zabezpiecza przyszłość finansową dziecka po osiągnięciu przez niego określonego wieku (albo w sytuacji skończenia studiów, czy zmiany stanu cywilnego).

Wybór ubezpieczenia na życie jest zdeterminowany sytuacją majątkową i osobistą ubezpieczonego, jednak zawsze warto rozważyć wszystkie dostępne opcje i wybrać polisę, która spełni nasze oczekiwania co do zapewnianej ochrony, wysokości składek i długości trwania umowy.

Dodaj Komentarz