Słupowe stacje transformatorowe

Opublikowane przez Redakcja 14/09/2010 0 Komentarzy 688 odsłon

W obecnych czasach funkcjonowanie społeczeństwa bez energii elektrycznej jest czymś nie do wyobrażenia. Pozbawienie prądu jest równoznaczne z ograniczeniem pracy wielu urządzeń. Jednak, aby taka praca była możliwa najpierw słupowe stacje transformatorowe muszą przesłać tą energię do naszych domów. Rozdzielają one energię elektryczną przy różnych poziomach napięć. Stacje transformatorowe zbudowane są z transformatora, rozdzielni średniego napięcia i rozdzielni niskiego napięcia. Położone się najczęściej na betonowych podestach. Można również spotkać dodatkowy element, który stanowią ograniczniki przepięć. W starszych modelach można znaleźć także bezpieczniki i odłączniki. Znajdują się pomiędzy linia wychodzącą, a transformatorem stacji. Budowa stacji musi być tak zaprojektowana ,aby można było zamontować na nich transformatory o mocy 400 kV oraz o wadze nie przekraczającej 1650 kg. Stosowane są głównie dla odbiorców wiejskich, miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej SN lub kablowej. Mogą pełnić także funkcje słupów przelotowych w liniach średniego napięcia. Nowoczesne rozwiązania stosowane przy budowie słupowych stacji transformatorowych muszą być zgodne z zasadami Polskiego Towarzystwa Energii Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Dodaj Komentarz