Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Opublikowane przez Redakcja 16/04/2019 0 Komentarzy 758 odsłon

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy są podstawą do pełnienia obowiązków pracownika na piastowanym stanowisku. Okresowe szkolenie BHP są obowiązkiem w każdym zakładzie pracy, w którym zatrudniana jest kadra administracyjno – biurowa. Głównym założeniem kursu jest poinstruowanie personelu na temat zasad bezpiecznych warunków pracy.

Na czym polega szkolenie BHP?

Osoby pracujące na stanowiskach administracyjno – biurowych muszą przejść okresowe szkolenia BHP w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie kursu teoretycznego, na którym zaprezentowane są możliwe zagrożenia wynikające z pełnionych obowiązków w pracy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Kurs BHP ma głównie służyć przypomnieniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazaniu zmian wynikających z przepisów prawa. Audyt BHP przeprowadzony musi zostać przez instruktora posiadającego do tego specjalne kwalifikacje oraz uprawnienia BHP. Kurs kończy się egzaminem końcowym, a po jego pozytywnym zdaniu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

http://publikuj.com.pl/

Co obejmuje kurs BHP?

Podczas kursu pracownik będzie miał okazję dokonać oceny realnych zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy oraz pozna metody, w jaki sposób przeciwdziałać wystąpieniu czynników niebezpiecznych. Ponadto szkolenie BHP przygotuje go do radzenia sobie z sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu pracowników podczas zagrożenia w miejscu pracy. W przypadku pracowników biurowych kurs BHP ma za zadanie poinstruować także, w jaki sposób używać urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, aby nie narazić pozostałego personelu na ryzyko zagrożenia. Podczas kursu uczestnikom zostają przekazane zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania przeciwpożarowego.

Dodaj Komentarz