Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Opublikowane przez Redakcja 05/02/2019 0 Komentarzy 697 odsłon

Pracownicy inżynieryjno – techniczni to grupa zawodowa, która często ma za zadanie pełnić obowiązki w utrudnionych warunkach pracy. Maszyny i urządzenia techniczne mogą bezpośrednio przyczyniać się do stworzenia zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania zadań wynikających ze stanowiska. Z tego powodu tak ważne są okresowe szkolenia BHP.

Kursy BHP na stanowiskach technicznych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych w bezpiecznych i higienicznych warunkach jest niezaprzeczalnym prawem każdego pracownika. Stanowiska techniczne są szczególnie narażone na zagrożenia, gdyż zadania wynikające z tej pracy są bezpośrednio związane z obsługą maszyn czy przebywaniem na placu budowy. Takie warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracowników, dlatego należy zadbać o ich wiedzę w zakresie radzenia sobie z czynnikami niebezpiecznymi. Kursy BHP mają za zadanie przygotować pracowników do realnej oceny zagrożenia występującego w obrębie stanowiska pracy i poinstruować ich jak radzić dobie z zagrożeniem. Podczas audytu BHP przeprowadzone jest również krótkie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania przeciwpożarowego.

http://trescidlaludzi.pl/

Jak wygląda szkolenie BHP?

Kurs przeprowadzany jest w formie instruktażu przez specjalistów posiadających upoważnienia BHP oraz specjalne kwalifikacje. Założeniem szkolenia jest przypomnienie pracownikom zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazanie im wiedzy na temat nowych regulacji prawnych. Szczegółowy program jest opracowywany na podstawie konkretnego stanowiska, dzięki czemu pracownik uczy się rzeczy, które faktycznie przydadzą mu się w miejscu pracy.

Dodaj Komentarz