Wentylacja mechaniczna niezbędna w okresie zimowym

Opublikowane przez ekipeo 19/12/2014 0 Komentarzy 2894 odsłon

Podstawowym zadaniem wentylacji podczas zimy oraz w okresach przejściowych jest niedopuszczenie do zbyt dużego wyziębienia pomieszczeń, zlikwidowanie zaduchu w wentylowanych pomieszczeniach oraz utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku.

Racjonalnie rzecz biorąc, największe problemy z wentylacją pomieszczeń powinny się pojawiać w okresie letnim, a więc wtedy, gdy na zewnątrz jest cieplej niż wewnątrz obiektu mieszkalnego, a ciąg kominowy powinien być wsteczny. Jednak problemy zaczynają się wraz z pierwszymi chłodami, a więc w okresie jesiennym oraz później w czasie zimy.

wentylatory kanałowe

Okres zimowy wymaga od właścicieli budynku uszczelnienia wszystkich pomieszczeń poprzez zamknięcie okien. Do tego dochodzą urządzenia grzewcze, które gwałtownie zmniejszają ilość powietrza dostępnego do wentylacji. Tak uszczelniony i dodatkowo nagrzany budynek sprawia, że pojawiają się problemy z wentylacją, a im większe jest uszczelnienie, tym więcej pojawia się trudności (np. wilgoć, pleśń, grzyb, kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby czy niedobór świeżego powietrza potrzebnego do oddychania).

Odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych zapewnia wentylacja, a więc zorganizowana cyrkulacja powietrza, która polega na dostarczeniu świeżego powietrza z zewnątrz oraz usunięciu zużytego powietrza z pomieszczeń za pomocą kanałów wentylacyjnych. Jednym z najczęściej używanych rodzajów wentylacji jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Polega ona na przepływie powietrza wywołanego dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez urządzenia mechaniczne, głównie wentylatory.

Przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nie jest wymagane świeże powietrze zewnętrzne, a zarówno dostarczenie, jak i usunięcie powietrza z pomieszczeń realizowane jest przy użyciu wentylatora.

Działanie wentylatora polega na wymuszaniu przepływu powietrza w konkretnym kierunku oraz z odpowiednią wydajnością. Wentylator to rodzaj sprężarki, która zwiększa energię kinetyczną powietrza, nadając mu należytą prędkość oraz wymuszając jego ruch w określonym kierunku. Z uwagi na to, że potrzebną energię wentylator pozyskuje dzięki pracy silnika elektrycznego ma on w większości przypadków zabezpieczenie przed porażeniem drugiego stopnia, co znosi konieczność jego dodatkowego uziemienia.

Ze względu na zastosowanie oraz miejsce montażu, wentylatory można podzielić na:

  • wentylatory kanałowe (kanałowe osiowe, promieniowe, przelotowe, rewersyjne, przeciwbieżne, przeciwwybuchowe) – ich instalacja przebiega w przewodach okrągłych; wentylatory kanałowe są najczęściej używane zamiast wentylacji naturalnej i zazwyczaj są to urządzenia o dużej wydajności;
  • wentylatory ścienno-sufitowe – mają zastosowanie w warunkach przemysłowych, rolniczych, biurowych oraz domowych; ich montaż przebiega bezpośrednio na ścianie lub suficie; wentylatory tego typu mają zazwyczaj małą wydajność i stanowią przeważnie uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej;
  • wentylatory dachowe – instalowane są na wylotach przewodów wentylacyjnych na dachu budynku; podstawową funkcją wentylatorów dachowych jest wyciąganie powietrza z kanału oraz zwiększanie wydajności wentylacji poprzez korzystanie z zewnętrznych warunków atmosferycznych (wiatr, temperatura);

Artykuł powstał przy współpracy z: http://www.wentylatorysklep.pl

Dodaj Komentarz