Wyjątkowe korzyści z ubezpieczeniem „Pomoc na Raka” AXA Życie TU S.A.

Opublikowane przez Redakcja 13/02/2014 0 Komentarzy 2531 odsłon

Oferta AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. obejmuje wiele produktów, które są dedykowane ochronie życia i zdrowia Polaków, w tym także pierwszy w naszym kraju tak kompleksowy pakiet ubezpieczeń – „Pomoc na Raka”, mający złagodzić finansowe skutki ewentualnej choroby nowotworowej oraz otoczyć chorego wszechstronną opieką na drodze do zdrowia.

Wsparcie finansowe

AXAUbezpieczenie „Pomoc na Raka”, oferowane przez AXA, adresowane jest do wszystkich tych osób, które niepokoją się, że w przyszłości mogą zachorować na nowotwór. Wykupienie polisy zapewnia realne wsparcie na każdym etapie leczenia. Ubezpieczony otrzymuje pomoc finansową już od momentu uznania przez ubezpieczyciela rozpoznania nowotworu, a na dalszym etapie leczenia w momencie operacji medycznej, a także chemio- i/lub radioterapii. Ponadto każda osoba objęta polisą otrzymuje miesięczną rentę, nawet do 12 miesięcy, rozpoczynając od miesiąca, w którym chory uzyskał prawo do świadczeń z tytułu rozpoznania nowotworu. Renta może być przeznaczona na najpilniejsze potrzeby ubezpieczonego (np.: zakup leków nierefundowanych czy sfinansowanie opieki pielęgniarskiej).

Świadczenia medyczne i usługi assistance

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to także szeroki pakiet świadczeń medycznych oraz usług assistance. Chory, w ramach wybranych przez siebie limitów, zyskuje bezpłatny dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz badań ambulatoryjnych (np.: biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia, badanie PET), dzięki czemu można precyzyjniej postawić diagnozę i dokładniej monitorować przebieg choroby.

Pomoc na RakaW przypadku, gdy w następstwie rozpoznania nowotworu zaistnieje konieczność przemieszczenia chorego na przykład z placówki medycznej do miejsca jego zamieszkania, polisa „Pomoc na Raka” zapewnia organizację i transport medyczny pojazdem specjalnie dostosowanym do stanu zdrowia ubezpieczonego. W przypadku, gdy placówka medyczna nie zapewnia choremu odpowiedniej opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia lub jest on skierowany na zabieg albo badania lekarskie do innego ośrodka leczniczego, towarzystwo ubezpieczeniowe AXA, za pośrednictwem partnera medycznego, zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to także szeroki dostęp do opieki psychologicznej w tych trudnych dla całej rodziny momentach. Jeżeli na wniosek lekarza choremu niezbędna jest pomoc psychologa, psychonkologa lub terapeuty, AXA zapewnia ubezpieczonemu pomoc polegającą na organizacji i pokryciu kosztów wizyt u tychże specjalistów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Życie zorganizuje wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokryje jego koszty, jeżeli lekarz we wniosku stwierdzi, że taki sprzęt jest choremu niezbędny. Dodatkowo chory, w ramach informacji onkologicznej, zyskuje pomoc m.in. w interpretacji dokumentów potwierdzających rozpoznanie oraz zalecany proces leczenia chorego przez lekarza onkologa, a także otrzyma informacje o możliwości leczenia nowotworu wskazanego w rozpoznaniu w polskim powszechnym systemie opieki zdrowotnej.

Druga Opinia Medyczna

W ramach ubezpieczenia „Pomoc na Raka”, AXA oferuje Drugą Opinię Medyczną, przygotowaną przez międzynarodowego eksperta w danej dziedzinie medycyny, która ma na celu zweryfikowanie postawionej diagnozy, a także rekomendowanie kierunków dalszego leczenia.

Ubezpieczenie proponowane przez AXA można już teraz kupić wchodząc na stronę www.pomocnaraka.pl. Dzięki polisie każda ubezpieczona osoba zyskuje ochronę na przyszłość przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zachorowania na nowotwór. Polisa „Pomoc na Raka” to optymalne rozwiązanie zarówno pod kątem pomocy finansowej, jak i medycznej oraz merytorycznej. Warto się ubezpieczyć, tak na wszelki wypadek.

Źródło:

Dodaj Komentarz