Zabezpieczenie emerytalne

Opublikowane przez Redakcja 04/10/2013 0 Komentarzy 915 odsłon

Z perspektywy finansów jedną z najważniejszych form zabezpieczenia społecznego jest zabezpieczenie emerytalne. Jest ono uważane za niezmiernie istotne, gdyż przeznacza się na nie o wiele większe fundusze niż na inne typy zabezpieczeń, takie jak rentowe, becikowe, chorobowe, przed bezrobociem, śmiercią czy wypadkami w pracy.

Zabezpieczenie przed starością, czyli zabezpieczenie emerytalne, jest naturalną koniecznością każdej jednostki społecznej, która ma na względzie swoje życie w podeszłym wieku, kiedy to zdrowie nie będzie pozwalać już na duży wysiłek fizyczny. W historii przez długi okres czasu taką funkcję zabezpieczającą pełniło potomstwo, które opiekowało się swoimi rodzicami aż do końca ich dni. Aktualnie, w epoce ciągłych migracji oraz rodzin nuklearnych funkcja ta jest mocno ograniczona i wykonywana sporadycznie. Z tego też powodu, współcześnie, w czasie swojej największej aktywności zawodowej, osoby zatrudnione odkładają część swojej pensji (przekazuje ją państwu na podstawie obowiązku ustawowego) w celu otrzymania uprawienia do uzyskiwania  emerytury, czyli pewnej kwoty od państwa, która wypłacana jest co miesiąc po zakończeniu przez pracownika aktywności zawodowej, po osiągnięciu pewnego wieku.

Obowiązek emerytalny został ustanowiony przez państwo w celu tak zwanego zabezpieczenia na starość, czyli wcześniejsze obciążenia obywateli kosztami ubezpieczeń. Jest to ogólnospołeczne zobowiązanie w duchu solidarności pokoleniowej. Konieczność utworzenia państwowego systemu emerytalnego łączy się z rozwojem demokracji umożliwiając jednostkom społecznym artykulację własnych potrzeb, przy postawieniu polityków przed przymusem zabiegania o elektorat. W taki właśnie sposób państwo pomniejszało oddziaływanie związków zawodowych.

W Polsce system emerytalny złożony jest z trzech filarów. Każdy z nich posiada inne, charakterystyczne cechy:

I FILAR – ZUS/FUS: odpowiedzialny, funkcjonujący na zasadzie reparacji składek i świadczeń, sprawdzany i administrowany przez państwo

II filar – PTE/OFE: powszechny, odpowiedzialny, działający w oparciu o system kapitałowy

III FILAR – wybierany z własnej woli, działający w oparciu o system kapitałowy, dodatkowy

Ten podział stwarza większe bezpieczeństwo dla świadczeń emerytalnych oraz gwarantuje wpłatę emerytur z różnych źródeł.

Dodaj Komentarz