Zarządzanie aktywami

Opublikowane przez Redakcja 07/01/2011 0 Komentarzy 860 odsłon

Zarządzanie jako proces jest przede wszystkim nastawione na zasoby organizacji przy wykorzystaniu w ujęciu klasycznym 4 funkcji: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowanie. W przypadku funduszy inwestycyjnych można wyróżnić taki produkt jak zarządzanie aktywami.

Zarządzanie aktywami cechuje unikalne podejście do klienta. Z usługi tej mogą korzystać klienci, którzy dysponują ponadprzeciętnym kapitałem, który z reguły musi przekraczać pół miliona złotych. W ramach usługi „zarządzanie aktywami (asset management)” klienci mogą przebierać pomiędzy różnymi strategiami m.in. obligacji, selektywna czy też akcji o wysokim standardzie.

Zarządzanie jest poprzedzone wyborem odpowiedniej strategii, która jest budowana w oparciu o: oczekiwaną stopę zwrotu, akceptowane ryzyko czy też wymaganą płynność i horyzont inwestycyjny. Zarządzanie aktywami skierowane jest do zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Zarządzanie aktywami wybierają zarówno osoby, które rozpoczynają inwestowanie na rynku kapitałowym oraz osoby, które są bardzo doświadczone na rynkach międzynarodowych. Na zarządzenie aktywami składają się 3 główne cechy: bezpieczeństwo zgromadzonych środków, przejrzystość dokonanych operacji i ruchów finansowych na rachunkach inwestycyjnych i przede wszystkim oszczędność czasu inwestora.

Więcej pod adresem:

Dodaj Komentarz