Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Opublikowane przez Redakcja 06/08/2014 1 Komentarz 5773 odsłon

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w projekcie polega na systematycznym monitorowaniu oraz obniżaniu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez menadżera projektu. Musi być to działanie dobrze zaplanowane, które opiera się i jest realizowane według szczegółowo określonych założeń w przygotowanej wcześniej strategii.

7Efektywny system zarządzania ryzykiem wymaga zatem odpowiedniego planowania, które określa się jako zbiór czynności ukierunkowanych na przygotowanie i zorganizowanie takiego systemu i które ma na celu izolowanie, zmniejszanie i eliminowanie ryzyka, stworzenie alternatywnych metod działań, a także zorganizowanie rezerw czasowych i finansowych, które zostaną wykorzystane w momencie zaistnienia ryzyka. W dobrze przygotowanym planie zarządzania ryzykiem powinny zostać zawarte informacje na temat:

 • metodyki, jaka zostanie wykorzystana w przypadku danego projektu,
 • ról i obowiązków, jakie każda jednostka należąca do zespołu ma pełnić,
 • dokładnego budżet projektu i kwoty przeznaczonej na zarządzanie ryzykiem,
 • konkretnych terminów realizacji poszczególnych etapów,
 • sposobu oceny i interpretacji zdarzeń mających miejsce w fazie realizacji,
 • progów akceptacji zaistniałego ryzyka,
 • sposobu przygotowywania dokumentacji działań związanych z zarządzeniem ryzykiem,
 • charakterystyki procesu nadzoru ryzyka w momencie projektu.

Podstawową czynnością w procesie zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja, która polega na określeniu źródeł ryzyka oraz ich uhierarchizowaniu, zgodnie z przyjętymi wcześniej kategoriami. Należy podkreślić, iż identyfikacja i ocena ryzyka projektu to czynności iteracyjne, które wykonuje się wielokrotnie podczas planowania oraz w trakcie realizacji projektu.

Dalsze działania polegają już przede wszystkim na monitoringu i kontroli ryzyka. Są to działania, które opierają się głównie na systematycznej obserwacji i nadzorowaniu zidentyfikowanych wcześniej form ryzyka, rozpoznaniu nowo powstałych zagrożeń, a także ocenie skuteczności podejmowanych działań.

There is 1 Comment

 1. Dominika pisze:

  Zgadzam się z powyższym wpisem. Nierozerwalnym elementem efektywnego zarządzania projektami jest wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki. Na każdym etapie projektu spotykamy się z niepewnością, którą trzeba wyeliminować. Teraz na szczęście istnieją specjalne usługi, które dobrze radzą sobie na tym obszarze np. .

Dodaj Komentarz