Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – co warto o nim wiedzieć?

Opublikowane przez ekipeo 04/08/2016 0 Komentarzy 1574 odsłon

Zakłady pracy, na obszarach których istnieje ryzyko powstania wybuchy, są zobowiązane do posiadania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). To dokument, który ma za zadanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony pracowników pracujących na stanowiskach zagrożonych atmosferą wybuchową.

DZPW

Opracowanie DZPW jest konieczne na stanowiskach pracy wykorzystujących takie procesy technologiczne jak lakiernie natryskowe, lakiernie proszkowe, stacje paliw, magazyny substancji łatwopalnych, instalacje technologiczne transportu i magazynowania substancji sypkich, silosy zbożowe, piekarnie czy stolarnie.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Jak można przeczytać na stronie : Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca. Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jak również wiedza z pogranicza inżynierii, mechaniki czy chemii. Obowiązek opracowania DZPW został narzucony odgórnie przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego nadzoru osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa poprzez podejmowanie wszelkich działań organizacyjnych i technicznych, które mają za zadanie eliminację lub minimalizację ryzyka występowania atmosfer wybuchowych. Dokument ten musi zatem zawierać szczegółowe procedury zabezpieczenia stanowiska pracy, jego bezpiecznego użytkowania i sposobów ewakuacji w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Co również istotne, każdy pracownik musi zostać zapoznany z takowym dokumentem przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Warto wiedzieć!

Przez pojęcie atmosfera wybuchowa rozumie się mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. W celu zapobiegania wybuchom oraz zapewnienia ochrony przed ich ewentualnymi skutkami, pracodawca winien jest stosować środki ochronne techniczne lub organizacyjne, adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności.

Dodaj Komentarz