Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Opublikowane przez ekipeo 11/12/2014 1 Komentarz 2499 odsłon

Business meetingSzkolenie wstępne z zakresu BHP to jeden z głównych obowiązków pracodawcy wobec nowo przyjmowanego pracownika. Pracownik, przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, musi bowiem poznać obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W programie takiego szkolenia muszą znaleźć się dokładne informacje dotyczące formy jego realizacji, tematyki i czasu trwania, w odniesieniu do danego stanowiska pracy. Szkolenie wstępne, realizowane w formie instruktażu, obejmuje jego dwa rodzaje, czyli tzw. instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Do odbycia instruktażu ogólne zobowiązani są nowo zatrudnieni pracownicy, studenci realizujący staż oraz uczniowie szkół zawodowych, którzy odbywają zawodowe praktyki. Poprzez tą formę instruktażu, szkoleni pracownicy zapoznają się z głównymi zasadami BHP, które znajdują w się w Kodeksie Pracy oraz regulaminie danego przedsiębiorstwa. Ponadto, zostają również poinformowani o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Ten rodzaj instruktażu może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba, która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby bądź też  pracownika, którego wyznaczy pracodawca. Musi on jednak posiadać odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Odbycie instruktażu potwierdza się na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż stanowiskowy jest natomiast przeprowadzany przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Poprzez tą formę instruktażu, nowo przyjęty pracownik zostaje zapoznany ze specyficznymi czynnikami środowiska na danym stanowisku pracy, ryzykiem zawodowych, metodami ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami, a także sposobami umożliwiającymi bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków. Dokładna tematyka oraz czas trwania instruktażu stanowiskowego zależy od charakteru danej pracy. Ten rodzaj instruktażu jest przeprowadzany przez pracodawcę lub osobę wyznaczoną przez pracodawcę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Instruktaż ten kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności dotyczących prawidłowego wykonywania pracy. Ukończenie tego instruktażu potwierdza się w formie pisemnej w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika.

Wytyczne w kwestii wstępnego szkolenia BHP określa Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej informacji na https://e-specjalistabhp.pl/artykuly/news,89,czy-wstepne-szkolenie-bhp-musza-przechodzic-wszyscy-pracownicy.html

There is 1 Comment

  1. Gośka pisze:

    Jak najbardziej się zgadzam! Szkolenia zawodowe oraz z zakresu BHP są niezwykle ważne i potrzebne w każdej pracy. Pracodawcy nie powinni tego bagatelizować.

Dodaj Komentarz