Nie taki diabeł straszny. Korzyści ze wstąpienia do UE nie do przecenienia

Opublikowane przez ekipeo 02/02/2018 0 Komentarzy 1348 odsłon

Minęło ponad 13 lat, odkąd Polska stała się prawowitym członkiem Unii Europejskiej (UE). Przystąpienie do struktur unijnych wiązało się z poważnymi zmianami ustrojowymi w naszym kraju, które w dużym stopniu wpłynęły na działalność praktycznie wszystkich najważniejszych instytucji państwowych. Ogromnym zmianom uległy praktycznie wszystkie obszary działalności państwa polskiego, przynosząc tym samym wiele korzyści zarówno Polsce, jak i UE.

Bezpodstawne początkowe obawy

W momencie wstępowania Polski do struktur UE wielu obywateli naszego kraju miało wiele wątpliwości oraz obaw, co do słuszności takich działań. Polacy obawiali się przede wszystkim drastycznego wzrostu cen, zbyt dużej ingerencji zagranicznych podmiotów w krajową gospodarkę, a nawet utraty polskiej tożsamości, autonomiczności państwowej oraz nadrzędności europejskiego prawa nad polską racją stanu.

Po ponad 13 latach obecności Polski w UE okazuje się jednak, że bilans przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty jest jak najbardziej dodatni, a możliwości rozwoju są nadal olbrzymie i w dużej części wciąż niewykorzystane. Opierając się na monografii „Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa” można z całą pewnością stwierdzić, że dzięki obecności Polski w strukturach instytucjonalnych oraz administracyjnych UE, zyskaliśmy duże możliwości wpływania na wspólną politykę europejską oraz mamy duży udział w procesie decyzyjnym dotyczącym przyszłości prawno-gospodarczej zjednoczonej Europy.

Dostosowanie przepisów prawnych

Jednym z głównych wyzwań, jakie zostały postawione przed Polską, była konieczność dostosowania przepisów prawnych do wymogów UE. Dostrojenie norm prawnych do europejskich dyrektyw wymagało nie tylko modyfikacji przepisów, ale również ponownego przeszkolenia personelu administracyjnego pod względem prawa unijnego i jego zastosowania w polskich warunkach.

Lepsza mobilność, szybszy rozwój

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej uzyskaliśmy możliwość swobodniejszego przepływu kapitału ludzkiego, a także zwiększyła się atrakcyjność naszego kraju pod względem inwestycyjnym. Ogromny zastrzyk unijnego kapitału w postaci strukturalnych przyczynił się do bardzo szybkiego rozwoju społecznego oraz gospodarczego kraju nad Wisłą.

Cztery główne zasady

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się przede wszystkim na czterech głównych zasadach. Pierwsza z nich to zasada solidaryzmu, czyli prowadzenie wspólnej polityki mającej wspierać rozwój najsłabszych państw. Druga, to zasada równoprawności, która zakazuje dyskryminacji ze względu na grupę społeczną, narodowość oraz płeć. Trzecia, to zasada dodatkowości, według której fundusze unijne powinny stanowić uzupełnienie funduszy poszczególnych państw, nie zaś jej głównym źródłem finansowym. Ostatnia zasada, to zasada pomocniczości, według której wszelkie zadania publiczne powinna realizować najmniejsza struktura samorządowa.

Dodaj Komentarz