Oczyszczanie ścieków

Opublikowane przez Redakcja 14/03/2014 0 Komentarzy 831 odsłon

W 2006 roku weszło rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości dotyczące unieszkodliwienia ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych. Na obywateli został nałożony obowiązek dbałości o ekologię.

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestycja w zdrowe środowisko z kieszeni państwa
W przypadku kiedy gospodarstwo domowe nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej najlepszym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia przydomowa. Przy budowie urządzenia oczyszczającego ścieki istnieje możliwość skorzystania z dotacji. Dofinansowanie jest możliwe z kilku źródeł, najlepiej starać się o przyznanie środków z gminy bądź z budżetu Unii Europejskiej. Jest to dość żmudny proces, aby otrzymać pieniądze publiczne trzeba spełnić określone wymagania prawne. Procedura w obu przypadkach wygląda podobnie. Po pierwsze trzeba złożyć odpowiedni formularz, jeśli zostanie od pozytywnie rozpatrzony można zająć się budową oczyszczalni. Po zakończeniu inwestycji powinniśmy dostać zwrot kosztów jakie ponieśliśmy na budowę. Warto wiedzieć, że programy unijne dysponują pulą środków, które mogą zostać spożytkowane na rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej. W takim przypadku o dofinansowanie powinny starać się gminy oraz organizacje pozarządowe.

Serwis oczyszczalni przydomowych
W niektórych przypadkach zdarza się, że inwestor od którego otrzymano dofinansowania nakłada na użytkowniku kontrolę stanu technicznego urządzenia. Nie należy się tym martwic, gdyż na rynku dostępne są firmy, które posiadają wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

Wspólne dobro
Główna zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest zdrowe środowisko, które jest kształtowane przez obywateli. Każda osoba powinna być świadoma tego, że życie w zgodzie z naturalnym środowiskiem sprzyja rozwojowi życia na planecie. Niestety zdarzają się jeszcze takie sytuacje, kiedy dochodzi do zatrucia wód gruntowych przez nielegalnie odprowadzone nieczystości. Rzadko kto zdaje sobie sprawę z tego jak poważne może mieć konsekwencje zachwianie równowagi środowiska naturalnego, dlatego warto wspierać rozwój obywatelskiej świadomości.

Dodaj Komentarz