Prawo handlowe w Polsce

Opublikowane przez ekipeo 09/04/2015 0 Komentarzy 2459 odsłon

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego, która wyrosła z prawa cywilnego w wyniku potrzeby odrębnego uregulowania obrotu profesjonalnego. Głównym zadaniem prawa handlowego jest więc uregulowanie obrotu cywilnoprawnego.

Czym jest prawo handlowe?

Prawo handlowe jest to zespół norm regulujących organizację (ustrój) przedsiębiorców oraz stosunki zobowiązujące, powstające między nimi oraz między nimi a innymi osobami w obrocie gospodarczym zarówno wewnętrznym (krajowym), jak i międzynarodowym (w handlu zagranicznym).

shutterstock_112959409Obrót gospodarczy w tym przypadku to nic innego, jak wymiana dóbr i usług odbywająca się głównie za pośrednictwem pieniądza, a także towarzyszącym tej wymianie i powstającym w jej procesie stosunkom prawnym między jej podmiotami. Co najmniej jeden z uczestników obrotu gospodarczego jest zobowiązany w stosunku do innych uczestników z racji tego, iż prowadzi w sposób trwały i zawodowy działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), a świadczenie dóbr i usług dla innych uczestników obrotu jest wynikiem tej działalności.

Prawo handlowe w Polsce

W Polsce prawo handlowe zostało skodyfikowane w okresie od 1 lipca 1934 do 1 stycznia 1965 roku. W tym okresie obowiązywały obie księgi kodeksu handlowego, które obejmowały całe polskie prawo handlowe. Obecnie w naszym kraju obowiązuje Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm), który normuje jedynie „ustrojową” część prawa handlowego (dawna Księga I kodeksu handlowego).

Kodeks spółek handlowych (KSH) https://www.profinfo.pl/f/lexisnexis:34,e,6/ reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi w rozumieniu KSH, są:

Spółki osobowe:

  • spółka jawna – to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową; jest to praktycznie rzecz biorąc odpowiednik spółki cywilnej,
  • spółka partnerska – to spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą,
  • spółka komandytowa – to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona,
  • spółka komandytowo-akcyjna – to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,

Spółki kapitałowe:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to spółka kapitałowa, której cechą charakterystyczną jest brak odpowiedzialności co do zasady wspólników za zobowiązania spółki; podmiot ten umożliwia pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników, wyłącza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania samej spółki oraz daje możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu przez udziałowców,
  • spółka akcyjna – to spółka kapitałowa prawa handlowego, której kapitał zakładowy jest podzielony na akcje będące papierami wartościowymi.

Dodaj Komentarz