W jaki sposób poprawna weryfikacja dokumentacji technicznej zapobiega tworzeniu się atmosfer wybuchowych oraz ogranicza skutki wybuchu?

Opublikowane przez ekipeo 18/01/2018 0 Komentarzy 941 odsłon

W instalacjach procesowych oraz zakładach przemysłowych, na różnych etapach produkcji wystąpić może atmosfera wybuchowa. Stanowi ona mieszaninę powietrza oraz palnych pyłów, gazów lub oparów. W przypadku zainicjowania określonego źródła zapłonu, atmosfera ta doprowadza do samorzutnego rozprzestrzeniania się spalania.

Bezpieczeństwo wybuchowe

Wszystkie osoby znajdujące się w otoczeniu atmosfer wybuchowych, narażone są na działanie silnej fali uderzeniowej oraz bardzo wysokich temperatur. Zagrożenie stanowi również brak tlenu, toksyczne produkty powstałe w reakcji spalania oraz resztki zniszczonych wybuchem obiektów, nierzadko przemieszczających się w całkowicie niekontrolowany sposób. Zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych w instalacjach procesowych i zakładach przemysłowych ma kluczowe znaczenie dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nawet jeżeli nie ma pewności, że wybuch może zostać powstrzymany, wymagane jest maksymalne zabezpieczenie otoczenia przed wszystkimi ewentualnymi skutkami.

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Środki zapobiegawcze

Powstawaniu atmosfery wybuchowej przeciwdziałać można na kilka sposobów. Należy podjąć wszelkie środki zapobiegawcze dotyczące miejsc pracy, urządzeń oraz elementów łączących, które muszą być zainstalowane, połączone, wykonane i zaprojektowane w sposób minimalizujący zagrożenia. Może w tym pomóc profesjonalna weryfikacja dokumentacji technicznej. Konieczne jest także sprawdzenie, czy w danym miejscu mogą w ogóle występować jakiekolwiek substancje łatwopalne. Tego typu surowce, produkty uboczne, półprodukty czy gotowe wyroby należy zidentyfikować, a na określonych etapach przetworzyć, przetransportować, zniszczyć lub usunąć w inny sposób.

Weryfikacja dokumentacji technicznej ATEX

Na zwiększone prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej wpływ ma również specyfika otoczenia. Na przykład do szybszego zapłonu dojść może w miejscach z wymuszonym obiegiem powietrza lub występującą konwekcją cieplną. W przypadku przestrzeni otwartych, lotne substancje lżejsze od powietrza mogą błyskawicznie przeniknąć do atmosfery. Podwyższona temperatura sprzyja natomiast parowaniu cieczy. Przed podjęciem określonych środków zapobiegawczych, należy podzielić cały zakład na strefy określające prawdopodobieństwo zaistnienia atmosfery wybuchowej w danej lokalizacji. Muszą one być zgodne z klasyfikacją dyrektywy ATEX. Profesjonalne doradztwo techniczne oraz fachowa weryfikacja dokumentacji technicznej mogą znacząco ułatwić oraz przyspieszyć przeprowadzanie tych działań.

Dodaj Komentarz