Zastosowanie poszczególnych typów pomp

Opublikowane przez ekipeo 28/06/2016 0 Komentarzy 1640 odsłon

Wyróżnia się dwa zasadnicze typy pomp – pompy wyporowe oraz pompy odśrodkowe. Jednak często użytkownicy pomp zadają dostawcom pytanie, w jakich przypadkach zastosowanie mają powyższe typy urządzeń. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć tę kwestię i zwrócić uwagę na najważniejsze parametry dotyczące doboru urządzeń.

Pompy odśrodkowe

Pompy odśrodkowe to urządzenia dedykowane do tłoczenia cieczy o niskiej lepkości, takich jak woda, ścieki czy kwas siarkowych. Wyróżnia je wysoka wydajność i stosunkowo niski poziom podnoszenie. Dzięki temu, ten rodzaj pomp często używa się jako pomy cyrkulacyjne.

Działanie pomp odśrodkowych polega na tym, iż do środka wirnika urządzenia, wirującego z wysoką prędkością (ok. 1450 lub 2800 obr./min), dociera ciecz, która następnie przemieszcza się po łopatkach wirnika od środka do jego brzegu, co nadaje jej dużą prędkość.

Pompy wyporowe

Pompy wyporowe to natomiast urządzenia funkcjonujące na zupełnie innej zasadzie niż pompy odśrodkowe. W ich przypadku porcja cieczy jest przenoszona od portu ssawnego do tłoczonego. W różnych pompach wyporowych, proces ten wygląda inaczej. Wyróżnia się bowiem m.in. pompy wyporowe zębate, krzywkowe, śrubowe, tłokowe, membranowe czy perystaltyczne. Wszystkie to jednak głównie pompy wolnoobrotowe, które zapewniają relatywnie niewielką wydajność, ale duże ciśnienie.

Zasadniczą zaletą pomp wyporowych jest możliwość stosowania ich do budowania bardzo dokładnych instalacji dozowania, co wynika z faktu, iż w ich przypadku, zmiany warunków pracy instalacji mają niewielki wpływ na poziom wydajności pompy. Pompy wyporowe najlepiej sprawdzają się w przypadku cieczy o średniej i dużej lepkości, niskich wydajności, dużej wysokości podnoszenia oraz instalacji dozowania.

Membranowe pompy szlamowe – CM

pompy CM

Przykładem pomp wyporowych są membranowe pompy szlamowe – CM, które wykonane zostały ze stali nierdzewnej (odlewy stalowe lub żeliwo), a ich wydajność sięga do 225 m3/h. Pompy te posiadają podwójną membranę, która oddziela płyn hydrauliczny od produkty, a także mechanizm zabezpieczający membranę przed zniszczeniem.

Pompy te znajdują zastosowanie w przemyśle ceramicznym, cementowym, petrochemicznym, górniczym, chemicznym oraz w oczyszczalniach ścieków. Są odpowiednie dla takich cieczy jak szlamy zawierające materiały ścierne, korozyjne (kwasowe, zasadowe), pigmenty oraz substancje lepkie. Dzięki temu pompy CM służbą głównie do zasilania pras filtracyjnych, suszarni rozpyłowych, pieców oraz do transportu szlamów. Szczegółowa specyfikacja tego typu pomp jest dostępna pod adresem:

Dodaj Komentarz